vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Over duurzaamheid, veiligheid en... autochtone planten

2011/2

Laat ik maar meteen met het laatste beginnen. Als aandachtige lezer van Groencontact hebt u in het decem- bernummer ongetwijfeld met veel belangstelling de column van Paul Geerts gelezen over het aanplanten van inheemse planten versus exoten.

Deze column heeft heel wat stof doen opwaaien. We ontvingen dan ook een aantal reacties van lezers die het niet eens waren met de zienswijze van de heer Geerts. In dit nummer vindt u een repliek van Natuurkoepel Zuidwest-Vlaanderen die geschreven werd door dr. Jan Vanaverbeke van de vakgroep Biologie van de Univer- siteit Gent.

Als redactie zijn wij erg opgetogen over het feit dat lezers reageren op de artikels die in Groencontact verschij- nen. Wij hopen op die manier een nuttige bijdrage te leveren in het noodzakelijke debat over de kwaliteit en de duurzaamheid van onze ‘groene’ omgeving.

Over duurzaamheid gesproken. Begin juli organiseert de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plant- kunde van Gent (KMLP), zeg maar de Gentse Floraliën, een interessante lezing en aansluitend debat over de ‘(kost)prijs van duurzaam groen’. De Gentse Floraliën zijn het resultaat van de jarenlange inzet van pro- fessionele siertelers die met groeiende uitdagingen geconfronteerd worden. De KMLP is niet blind voor de evoluties en mogelijkheden die de toekomst voor de sierteelt brengt, vandaar dit waardevol initiatief naar de groensector toe (zie p. 27).

Begin dit jaar lanceerde onze dienst Vorming de opfrissingscursus ‘Veilig werken met motoraangedreven toe- stellen’. Uit het aantal inschrijvingen kunnen we afleiden dat er grote interesse is voor die materie. Gelukkig maar. Het bewijst dat gemeenten willen investeren in veiligheid.

Maar investeren in veiligheid is geen vrijblijvende zaak. Voor sommige werken in de groendienst is het wet- telijk verplicht om beschermkledij te dragen. Desalniettemin hebben we de laatste maanden tot onze grote verbijstering kunnen vaststellen dat in heel wat gemeenten een loopje wordt genomen met het gebruik van die persoonlijke beschermingsmiddelen.
Laat ons het voorbeeld nemen van het werken met een kettingzaag. Een toestel dat erg gevaarlijk kan zijn als het niet deskundig gebruikt wordt. Ook al ben je vakkundig bezig, toch ben je wettelijk verplicht om te werken met een ‘kettingzaagveilige’ broek. Ik durf te wedden dat er in de Vlaamse groendiensten veel meer kettingzagen in omloop zijn dan veilige werkbroeken. Als dat zo is, klopt er iets niet.

Je zult het maar meemaken, iemand die zijn onderbeen kwijt raakt omwille van het besparen op een ‘veilig- heidsbroek’ van 150 euro. Worden de gevaren die groenarbeiders kunnen lopen niet voldoende ingeschat door de preventiediensten of zijn het de groenarbeiders die de beschermkledij niet willen dragen? Voor ons is het een raadsel maar toch een aandachtspunt dat ik even wilde ter sprake brengen.

Jos De Wael, hoofdredacteur  

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert