vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Biodiversiteit en economie

2010/05


Het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit loopt op zijn laatste benen. Op verschillende fora en tijdens allerlei manifestaties werd wereldwijd aandacht gevraagd voor het dramatisch verlies aan biodiversiteit waarmee onze planeet geconfronteerd wordt.

In Vlaanderen heeft het Agentschap voor Natuur en Bos in dit verband een voortrekkersrol gespeeld om aandacht te vragen voor een uitdaging van formaat: de dringende noodzaak om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen, gelet op de vitale rol voor het welzijn van de mens. Een en ander was te lezen in de ANB-middenkatern.

Op andere plaatsen in Groencontact hebben wij dit jaar vanuit verschillende invalshoeken eveneens aandacht besteed aan dit belangwekkend thema. Maar ik vraag mij af of het wel genoeg was! Want naar mijn aanvoelen zal één jaar niet voldoende zijn om de inzichten van zoveel mogelijk mensen fundamenteel te veranderen. Ik vraag mij af of de meeste beleidsmensen wel genoeg doordrongen zijn van de ernst van de situatie en voldoende geneigd zijn om hun beleidsinzichten grondig te veranderen en bij het uitstippelen van een lokaal groenbeleid de nodige aandacht te besteden aan biodiversiteit.

Neem nu de problematiek van de bijen.

In dit nummer kunt u een artikel lezen over bijen en openbaar groen. Daarin wordt een citaat opgenomen dat zou toegeschreven worden aan Einstein: ‘Als de bij uitsterft, heeft de mens nog maar vier jaar te leven!’. Als je dit leest of hoort dan ga je toch meer dan drie keer nadenken en dan lijkt mij dat dramatischer te zijn dan een stijging van de zeespiegel met enkele centimeter.

De miljoenen bijen die onder ons leven zorgen voor een nauwelijks te becijferen dienst aan de samenleving. Niet alleen zorgen ze er voor dat wij honing op onze tafels krijgen. Ze zorgen er ook voor dat graangewassen en fruitaanplantingen tijdig bestoven worden en daardoor sterk bijdragen aan de rendabiliteit van de land- en tuinbouw. De diensten die bijen ons aanbieden zijn gigantisch.

En zo zijn er tal van organismen op te noemen die op het eerste zicht als weinig waardevol of ronduit als schadelijk gecatalogeerd worden maar die als onderdeeltje van een ecosysteem rechtstreeks of onrechtstreeks van groot belang zijn voor de mensheid en daardoor een onverwacht grote economische waarde vertegenwoordigen.

En dat is nu net wat we nodig hebben om de ernst van de situatie goed in te zien: keiharde cijfers die aantonen dat de natuur en de ons omringende ecosystemen een economische waarde hebben.

Men spreekt in dit verband van ecosysteemdiensten, een term die in het voorbije jaar vaak is opgedoken en waarmee aangegeven wordt dat ecosystemen een economische waarde genereren en dat het ontbreken van ecosystemen (of schakels in een ecosysteem) geld kost aan de samenleving.

Belangrijk om in dit verband te vermelden is het bestaan van TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), een internationaal initiatief dat aandacht vraagt voor de economische waarde van biodiversiteit en de groeiende kost die het verlies aan biodiversiteit met zich meebrengt.

Op de website van TEEB (www.teebweb.org) kunt u interessante dingen lezen over het economisch belang van biodiversiteit. U vindt er onder meer een handleiding voor lokale politici om van biodiversiteit een beleidsitem te maken. Want ook in deze belangrijke aangelegenheid geldt het gekende adagio: Think Globally, Act Locally.


Jos De Wael, hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans
Willaert