vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Leefbare steden en gemeenten

2009/05

Enkele dagen gelden ben ik teruggekeerd van de finaleweek van LivCom die georganiseerd werd in Pilzen (CZ). De Awards voor ‘Leefbare Gemeenten’ werden steeds voor de  dertiende keer uitgereikt.

De Liveable Commnity awards werden in 1997 gelanceerd en worden actief gesteund door de leefmilieuorganisatie van de Verenigde Naties UNEP (United Nations Environment Programme). Het is deze instelling die binnen enkele weken (van 7 tot 18 december) de grote klimaatconferentie in Kopenhagen (DK) zal organiseren.

Spijtig genoeg waren er dit jaar geen Belgische kandidaten die meedongen naar de eer. Zoals u weet behaalden Brasschaat en Nieuwpoort in het verleden de hoogste onderscheiding in deze competitie.

Maar meedoen met zo’n internationale wedstrijd is niet enkel bedoeld om eer te halen. De manier waarop de LivCom-finale georganiseerd wordt, leent zich bijzonder goed om ervaringen uit te wisselen en interessante professionele contacten te leggen. Tijdens de Finaleweek worden talrijke activiteiten ingericht waarop de verschillende delegaties contacten kunnen leggen met de vele aanwezige collega’s uit andere landen die met dezelfde problemen te maken hebben en naar dezelfde oplossingen op zoek zijn.

De LivCom-activiteiten waren dit jaar opvallend gefocust op het fenomeen van Climate Change en de rol die lokale overheden op dit vlak kunnen spelen. Uit bijna alle presentaties bleek de grote bekommernis om iets te doen aan de uitstoot van broeikasgassen. Ook werd absoluut duidelijk dat de rol van de lokale besturen in deze aangelegenheid zeer groot is.

Dit laatste werd overduidelijk tijdens het UNEP-seminarie waar talrijke sprekers de rol van de gemeente extra in de verf kwamen zetten. Vooral de lezing van Chris Church, een onafhankelijke expert op het vlak van sustainable development, had het over de rol van lokale besturen. Church maakt deel uit van het bestuur van ‘London21’ dat de doelstellingen van ‘Agenda 21’ in de Britse hoofdstad tracht te realiseren. Zijn stelling is dat steden en gemeenten ideaal geplaatst zijn om leadership ten toon te spreiden op het vlak van groenvoorziening, zorg voor natuur en aandacht voor leefmilieu. Dankzij het voorbeeldstellend optreden van steden en gemeenten kan een dynamiek op gang komen waarbij zoveel mogelijk burgers betrokken worden om onze planeet te behoeden voor allerlei rampscenario’s.

Waarom zou uw gemeente de uitdaging van een internationale confrontatie ook niet aangaan?
Er is geen enkele reden om het niet te doen. Zes jaar ervaring als jurylid van LivCom heeft mij meer dan ooit overtuigd van het feit dat veel Vlaamse steden en gemeenten zonder schroom in competitie kunnen treden met de plaatselijke besturen van overal ter wereld. Meer zelfs, ik denk dat veel Amerikaanse, Aziatische en Afrikaanse gemeentebesturen heel wat kunnen leren van onze ervaring

Volgend jaar worden de Finals gehouden in Chicago (USA). Ik heb me laten vertellen dat deze Amerikaanse stad een vooraanstaande rol speelt op het vlak van duurzame ontwikkeling. Misschien zien we elkaar daar in november 2010?

Jos De Wael, Hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans
Willaert