vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > De kracht van kleinschalig groen

2009/02

 

Van 29 mei tot 11 oktober wordt in Kortijk een uniek stadstuinenfestival georganiseerd waarbij alles draait rond de inrichting van tien tijdelijke (stads)tuinen die permanent toegankelijk zullen zijn voor het publiek. Meer info vindt u elders in dit blad.

Het concept van dit evenement, dat internationale ambities heeft, is uniek voor ons land en misschien wel uniek tot ver buiten onze landsgrenzen. Via de formule van een gratis stadsfestival willen de initiatiefnemers voor de duur van één zomer miskende of onbekende (semi)publieke plekjes in de Kortrijkse binnenstad tijdelijk omtoveren tot plaatsen van verwondering e bewondering, van verassing en vervoering, van rust en verpozing, van fantasie en verbeelding. De tien ontwerpers van ‘Secret Gardens’ krijgen een uniek platform aangeboden om aan te tonen dat kleinschalige groene ruimtes leven kunnen geven aan de stad. Ze krijgen als het ware een speeltuin ter beschikking om nieuwe visies over kwalitatief stedelijk groen te bedenken. Vijf Belgische en vijf buitenlandse tuinarchitecten mogen zich voor de gelegenheid volop uitleven en experimenteren met de verwaarloosde en onderbenutte plaatsten die ze aangeboden krijgen.

‘Secret Gardens’ heeft duidelijk de ambitie om het debat over meer en beter stedelijk groen aan te zwengelen en bij politici én publiek meer aandacht te vragen voor een betere invulling van de publieke ruimte, zowel qua ontwerp en beplanting als qua onderhoud.

Hopelijk kan het nieuwe stadstuinenfestival rekenen op een grote belangstelling en groeit het besef dat ‘groen’ niet op de eerste plaats moet bekeken worden als ‘lastpost’ of ‘kostenpost’ maar een belangrijke bijdrage kan leveren om steden aantrekkelijk te maken als woon-, werk- en leefomgeving.

Het zou ‘geweldig’ zijn als beleidsmakers én ambtenaren, bewoners én bestuurders deze zomer –al kuierend door Kortrijk- samen tot het besef zouden komen dat de publieke ruimte niet kan en mag gedegradeerd worden tot geluidsbuffer, groen scherm of neutrale restruimte maar moet opgetild worden tot drager van ’groene’ stedelijke cultuur. Kleinschalige groene pareltjes die de kwaliteiten van de stad benadrukken in plaats van de gebreken te verhullen.

Van harte hopen we dat de stad Kortrijk en medeorganisator vzw ‘Designregio Kortrijk’ na afloop van ‘Secret Gardens’ beslissen om het initiatief over twee jaar opnieuw te organiseren en de traditie van succesvolle Kortrijkse biënnales verder te zetten. Voor Kortrijk is het in elk geval een uitdaging om verder te gaan op het elan van vernieuwde en spraakmakende initiatieven zoals ‘Kortrijk Designstad’ en de biënnale ‘Interieur’. Een traditie die de West-Vlaamse Leiestad tot nog toe geen windeieren heeft gelegd.

Beste lezer, tot deze zomer in Kortrijk

Jos de Wael, Hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert