vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Levende bodem

2010/03

Als groenbeheerder zijn we vanzelfsprekend voortdurend bekommerd over de goede groei van de beplantingen die we moeten beheren. In dit en vorig nummer verschenen enkele artikels over ziekten en plagen die een bedreiging kunnen vormen voor onze plantsoenen. Allert zijn voor bedreigingen van insecten en schimmels is daarom de boodschap.

Maar wellicht nog belangrijker is de zorg voor de bodem waarin onze bomen en struiken terechtkomen. Wanneer men sommige aanplantingswerken ziet gebeuren, lijkt het alsof dit aspect het laatste van onze zorgen is. Dat is helemaal fout.

Het thema bodemvruchtbaarheid was de laatste maanden opvallend in de actualiteit tijdens verschillende studiedagen en seminaries. En het viel op dat de sector openbaar groen uitdrukkelijk gesolliciteerd werd om na te denken over dit onderwerp. Terecht! Toch hebben we persoonlijk kunnen vaststellen dat er tussen de vele zinvolle informatie die aangebracht werd ook af en toe onzin verteld werd als zou de slechte groei van onze bomen te wijten zijn aan allerlei mysterieuze fenomenen die met de meest bizarre behandelingen kunnen opgelost worden.

Bodemvruchtbaarheid is als vanouds een delicaat samenspel tussen chemische, fysische en biologische factoren die zich best in een optimaal en uitgebalanceerd evenwicht bevinden. Voor elke plant is dit evenwicht in principe verschillend. Van zodra de aandacht voor één van deze factoren ondermaats is ontstaan er onvermijdelijk problemen.

De chemische bodemvruchtbaarheid wordt in essentie bepaald door de aanwezige minerale voedingsstoffen. Voor een normale ontwikkeling moet elke plant kunnen beschikken over voldoende stikstof (N), kalium (K) en fosfor (P) die, naast tal van andere mineralen, als opgeloste ionen in het bodemvocht moeten aanwezig zijn. Bovendien is het belangrijk dat de zuurtegraad optimaal is om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke ionen door de plant kunnen opgenomen worden.

Op fysisch vlak is het belangrijk dat de bodem toelaat dat er wortels kunnen groeien. Een verdichte bodem is nefast voor de wortelgroei niet alleen omdat er een fysische barrière ontstaat maar ook omdat het dan ontbreekt aan voldoende zuurstof (lucht) die opname van mineralen door plantenwortels mogelijk moet maken.

Tenslotte, en van het allergrootste belang, moet een ideale bodem krioelen van leven. In een vruchtbare grond zorgen ontelbare organismen voor voedsel, structuur, bestrijding van ziekten en plagen en een evenwichtige waterhuishouding. Blijkt dat planten pas optimaal kunnen groeien wanneer dat gebeurt in symbiose met schimmels, bacteriën, eencelligen, aaltjes en grotere bodemdiertjes zoals mijten, springstaarten en wormen. Meer en meer komt men tot het besef dat we voor het bereiken van een optimale plantengroei deze organismen maximaal moeten koesteren.

Dat betekent ook dat we uiterst voorzichtig moeten omspringen met het toedienen van onnodige hoeveelheden meststoffen - laat staan bestrijdingsmiddelen - die het leven van deze organismen kunnen bedreigen.

Jos De Wael, hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert