vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Biodiversiteit

2010/01

2010 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit.

In 1992 werd op de Top van Rio (BraziliŽ) het Verdrag inzake Biologische Diversiteit goedgekeurd. BelgiŽ heeft dit verdrag geratificeerd in 1996. In 2002 werd op de Top van Johannesburg (Zuid-Afrika) Doelstelling 2010 vastgelegd om het wereldwijde uitsterven van soorten een halt toe te roepen tegen 2010.

Om zijn internationale verbintenissen na te komen heeft BelgiŽ in 2006 een strategie uitgewerkt waarbij een aantal prioritaire acties opgesomd werden. Omdat wij in een federaal land leven met een versnipperde bevoegdheidsverdeling op vlak van natuur en leefmilieu was dit document vooral bedoeld om de acties van de federale en gewestelijke beleidsniveaus op mekaar af te stemmen.

Om van 2010 op vlak van biodiversiteit een succes te maken is het niet alleen aan de federale en de gewestelijke overheden om acties te ondernemen. Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen. Ook de steden en gemeenten worden opgeroepen om dit jaar initiatieven te nemen. Verschillende lokale besturen hebben dat inmiddels reeds gedaan en wij willen hen vragen ons hierover te informeren. Wij willen in Groencontact immers graag extra aandacht besteden aan dit onderwerp.*

Biodiversiteit staat voor de verscheidenheid van levensvormen op aarde wat meer is dan de som van alle dieren, planten, paddenstoelen en micro-organismen. Ook de totaliteit aan genetisch materiaal en de ecosystemen waarin deze organismen leven zijn elementen van de biodiversiteit.

Wetenschappers schatten dat op aarde momenteel tussen de drie en de honderd miljoen verschillende soorten voorkomen. Slechts twee miljoen ervan werden tot nu toe beschreven en elk jaar worden ongeveer 20 000 nieuwe soorten ontdekt. Het merendeel zijn insecten of andere ongewervelden. In BelgiŽ zijn ongeveer 36 300 soorten waargenomen. Een vergelijkende studie met de fauna en flora van onze buurlanden wijst erop dat het er mogelijks 55 000 zijn, wat zou betekenen dat er nog 19 000 onbekende soorten rondom ons leven.

Maar heel wat soorten zijn bedreigd of reeds uitgestorven. De oorzaken van deze achteruitgang zijn het verdwijnen van natuur, vervuiling, overbevissing en andere vormen van uitputting van voorraden, woekerende uitheemse soorten, klimaatopwarming en dergelijke meer. Vaak verdwijnt een soort niet door ťťn enkele bedreiging, maar wel door een combinatie van verscheidene. Acties die erop gericht zijn om de achteruitgang van biodiversiteit een halt toe te roepen zijn dan ook meer dan nodig.

Er is dus werk aan de winkel!

Jos De Wael, hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert