vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Dank u wel professor

2009/06

Op 11 november 2009 is prof. em. Gabriël Boesman op 83-jarige leeftijd overleden.

Prof. Boesman was samen met wijlen Julien Leys de oprichter en bezieler van Groencontact. Toen Julien Leys, de toenmalige secretaris van de VVOG, in 1978 voorstelde om een vakblad over openbaar groen uit de grond te stampen was professor Boesman de eerste om enthousiast op deze vraag in te gaan. Samen met zijn assistent Marc Vereecke tekende hij de krijtlijnen uit van het vakblad dat momenteel voor u ligt.

Een kwart eeuw (1978-2002) lang zou prof. Boesman onafgebroken voorzitter van de Redactieraad blijven. En ook daarna bleef hij geïnteresseerd in de redactionele gang van zaken. Tot zijn gezondheid hem een tijdje geleden in de steek liet.

Hij was voortdurend bekommerd over de goede gang van zaken op de redactie en hij was erg begaan met het wel en wee van ‘zijn’ tijdschrift. Hij nam dan ook geregeld contact op met het secretariaat in Brugge om zich ervan te vergewissen dat alles volgens plan verliep en om te vragen of hij op één of andere manier behulpzaam kon zijn.

Nauwgezet waakte hij over de degelijkheid van de artikels. Bij de aangeboden teksten schreef hij steevast een persoonlijke commentaar en deed hij suggesties om de tekst beter en verstaanbaarder te maken.

Prof. Boesman vond het heel belangrijk om een duidelijk en bevattelijk tijdschrift te maken dat toegankelijk was voor alle ‘groen’mensen op het terrein. Hij schreef in zijn eerste ‘editoriaal’ dat de redactie ernaar zou streven om van Groencontact een aantrekkelijk, nuttig, boeiend en bevattelijk tijdschrift te maken dat een brug zou slaan tussen wetenschap en techniek, tussen theorie en praktijk, tussen basisinformatie en vulgarisatie. Hij was een groot voorstander van goede contacten tussen de wetenschappelijke wereld en de werkers op het terrein. Een vakblad als Groencontact was daartoe een ideaal middel. Dankzij prof. Boesman is onze vereniging in contact gekomen met vooraanstaande mensen en instituten die binnen de wetenschappelijke wereld actief waren op terreinen die nauw verwant waren met het vakgebied ‘groenvoorziening’. Hij was er sterk van overtuigd dat netwerking tussen de VVOG en deze vakmensen een absoluut pluspunt was.

Dit gegeven sloot perfect aan bij de missie van de VVOG !

Professor, wij wisten dat uw gezondheid de laatste tijd fel achteruitging. Uw overlijden kwam dan ook niet geheel onverwacht. En toch, … uw vertrek laat ons verweesd achter ! Wij zullen uw beminnelijke en warme persoonlijkheid missen. Voor velen van ons was u een voorbeeld als wetenschapper, als vakman, als mens. Uw engagement en uw inzet zullen we niet gauw vergeten.

Vaarwel professor, en nogmaals bedankt voor al wat u voor Groencontact en voor de VVOG gedaan hebt.

Jos De Wael, hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert