vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Veilig gebruik van machines

2009/04

Dit nummer van Groencontact staat in het teken van ‘veiligheid in de groendienst’. In enkele artikels wordt aandacht besteed aan dit thema dat de laatste jaren meer en meer aandacht krijgt. Zonder twijfel is dit een goede zaak.

‘Veiligheid in de groendienst’ behelst heel wat uiteenlopende zaken. Ik denk aan het veilig gebruik van machines en toestellen. Ik denk ook aan het beveiligen van de arbeidsplaats tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de openbare weg en het correct gebruik van veiligheidskledij. Maar ook het geestelijk welzijn van de werknemers is een aspect dat in deze context thuishoort.

Veiligheid is in elk geval een item waarover groenambtenaren voordurend bekommerd zouden moeten zijn. Gelukkig kunnen zij in dit verband beroep doen op allerlei personen en organisaties die zich om de veiligheid bekommeren. In eerste instantie is dit de interne preventieadviseur.

De ervaring leert dat het werken in een operationele groendienst niet zonder gevaren is. Er wordt vaak gewerkt met potentieel gevaarlijke machines zoals kettingzagen en houtversnipperaars. En ook al zijn deze machines door de constructeurs op-en-top veilig gemaakt, ze moeten ook op een veilige manier gebruikt worden. Als een machine verkeerd of in verkeerde omstandigheden gehanteerd wordt, zijn arbeidsongevallen niet uit te sluiten.

De hiërarchisch verantwoordelijke van de groendienst draagt dan een grote verantwoordelijkheid. Hij of zij moet er voor zorgen dat de gebruikers genoeg en adequaat geïnformeerd zijn. De welzijnswet van 1996 stelt immers zeer duidelijk dat de werkgever verantwoordelijk is voor het opstellen van ‘passende instructies’.

Bij om het even welk arbeidsongeval zal de leiding van de groendienst direct geconfronteerd worden met de vraag: ‘hoe zat het met de instructies voor het personeel’. Wie dan geen klaar en duidelijk antwoord kan geven gaat in de fout en zal daarop afgerekend worden als de vraag naar ‘ de aansprakelijkheid voor het ongeval’ aan de orde is.

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen heeft recent een 100-tal modelinstructiekaarten opgesteld voor een groot aantal machines die in de groendiensten gebruikt worden. Groenambtenaren die voor de eigen dienst aangepaste veiligheidsinstructiekaarten willen opstellen kunnen er heel wat inspiratie uit halen.

Op 2 en 3 september zal het thema ‘Veiligheid in de groendienst’ uitvoerig aan bod komen tijdens twee studiedagen in Malle en in Wachtebeke (zie elders in dit blad).

Jos De Wael, hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert