vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Pesticidentoets

2009/03

De reductie van bestrijdingsmiddelen staat weer volop in de belangstelling. Inmiddels zijn we ongeveer halfweg naar een openbaar domein zonder pesticiden, zoals vooropgesteld in het decreet van 2001. De meeste openbaar groenbeheerders hebben in de voorbije jaren met vallen en opstaan heel wat ervaring opgedaan en het gros van de gemeenten heeft het arsenaal herbicidale spuit- en strooimiddelen flink afgebouwd.

Alhoewel men aan den lijve ondervonden heeft dat het in stand houden van een ‘proper’ openbaar domein én het achterwege laten van bestrijdingsmiddelen op veel plaatsen geen vanzelfsprekendheid is, zijn de meesten ervan overtuigd geraakt dat een intelligente aanpak en een doordachte heraanleg van het openbaar domein kan bijdragen tot het vooropgestelde doel.

Na een grondige parlementaire evaluatie van het decreet en het uitvoeringsbesluit van 2004 verscheen eind vorig jaar een nieuw besluit van de Vlaamse Regering waarin de aanbevelingen van de Commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement verwerkt werden. Naast het beperken van de administratieve rompslomp werd door onze volksvertegenwoordigers voorgesteld om bij de (her)aanleg van nieuwe groenzones en verhardingen rekening te houden met de mogelijkheden voor een pesticidenvrij onderhoud.

Uit deze parlementaire aanbeveling is de ‘pesticidentoets’ ontstaan, een instrument dat openbare besturen voortaan zullen moeten hanteren bij het beoordelen van nieuwe plannen (zie ook elders in dit blad).

Het nieuw instrument werd onlangs voorgesteld tijdens een tiental workshops. Op aangeven van de VVOG werden verschillende voorbeeldplannen besproken en getoetst op hun ‘onkruidwerende’ verdiensten. Uit de discussies bleek dat de inzichten over de aanpak van onkruiden op het openbaar domein sterk geëvolueerd zijn en dat er heel wat creatieve ideeën bestaan.

Veel groen- en milieuambtenaren zijn tot het besef gekomen dat een pesticidenvrij beheer haalbaar is mits heraanleg van een deel van het openbaar domein of het inzetten van de juiste machines.

Zo heeft men bijvoorbeeld ondervonden dat het frequent inzetten van veeg- en borstelmachines leidt tot een veel lagere onkruiddruk waardoor het openbaar domein er merkelijk ‘properder’ bijligt. En de nieuwe aanpak wordt meteen ook aanvaardbaarder voor een groot deel van de bevolking.

Tijdens de workshops bleek ook dat ambtenaren wiens werkveld zich niet in de groensector situeert veel minder overtuigd zijn. Men stelde eveneens vast dat de meeste studiebureaus die plannen maken voor het openbaar domein nauwelijks aandacht besteden aan deze problematiek.

Ik denk dat het communicatieplan van de overheid in die zin dan ook moet bijgestuurd worden.

Jos De Wael, hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert