vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Groenvoorziening in het recht

2009/01

Er is de laatste tijd geen ontkomen aan. De werking van de justitie in België is een hot item. En bij nader inzien wordt pijnlijk duidelijk dat er fundamentele zaken verkeerd lopen op de Rechtbanken. In een wat verder verleden werd vooral geklaagd over de traagheid van justitie. Maar nu blijkt dat er toch meer aan de hand is. De informatisering loopt mank. De onderlinge communicatie tussen parketten en rechters verloopt stroef. De samenwerking tussen de rechtbanken en de sociale diensten van justitie en de justitiehuizen blijkt niet goed te functioneren.

Ik wil hier niet verder ingaan op de oorzaken en de mogelijke oplossingen. Mijn bevoegdheid reikt trouwens niet zover dat ik daarover een goed oordeel zou kunnen vellen.

Maar af en toe wordt in deze discussie met de vinger gewezen naar de kwaliteit van de wetten als oorzaak voor een deel van de ellende. Ook de snelle opeenvolging van wetswijziginen maakt het voor juristen er niet eenvoudiger op, laat staan voor de burger die niet juridisch geschoold is en toch verondersteld wordt de wetten van het Belgisch volk te kennen.

En hier wil ik even een zijsprong maken naar de wetgeving met betrekking tot de groenvoorziening.

Groenambtenaren moeten bij de uitoefening van hun job over heel wat juridische bagage beschikken om mee te zijn met hun tijd. Het arsenaal wetten, decreten, koninklijke en andere besluiten, omzendbrieven en verklarende nota’s, is haast niet te tellen. Om dan nog te zwijgen over bestaande wetten en regels die om de haverklap gewijzigd of aangepast worden.

Een recente regelgeving die gewijzigd is heeft betrekking op de uitvoering van het decreet inzake de reductie van bestrijdingsmiddelen.

Op 23 januari 2009 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 waarin de pesticidentoets gelanceerd wordt. Dit nieuw instrument moet de gemeenten en andere openbare besturen helpen om groenzones en verhardingen dusdanig te ontwerpen en/of om te vormen dat pesticidenvrij beheer mogelijk en haalbaar wordt. Vanaf april zal de pesticidentoets op de website ‘zonderisgezonder.be’ gepubliceerd worden. Daarna zal de Vlaamse Milieumaatschappij workshops organiseren om de openbare besturen vertrouwd te maken met het nieuw instrument. De toepassing van de pesticidentoets wordt verplicht vanaf 1 juli 2009.

Een andere wijziging van de regelgeving die op komst zou zijn, heeft te maken met de uitvoering van de stedenbouwwetgeving. Naar verluidt zouden de gemeenten hun bevoegdheid verliezen om verordeningen te maken. Gemeenten zullen hierdoor niet meer regelend kunnen optreden om (waardevolle) bomen op hun grondgebied te beschermen. Dat is een jammere zaak.

Gemeentelijke groenambtenaren die over hun job in debat willen treden met juristen kunnen op 12 maart deelnemen aan een studienamiddag die georganiseerd wordt door Knops Publishing (zie elders in dit blad).

Jos De Wael, hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert