vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Ondergrondse groeiruimte voor bomen

2008/04

We zijn het - veronderstel ik - allemaal eens over het feit dat bomen een belangrijke rol spelen in de aankleding van het openbaar domein. Hoe groot de impact van bomen precies is weten we eigenlijk niet exact. Er wordt wel heel wat research naar gedaan maar het gevoel overheerst toch dat we er geen harde cijfers op kunnen plakken. Sommige aspecten zijn ook niet honderd procent meetbaar. Denk maar aan het psychologische effect van bomen en het welbehagen dat er uit voortvloeit.

De beste techniek om er achter te komen of de aanwezigheid van bomen ons raakt of enig effect heeft is ons proberen voor te stellen hoe de omgeving er zou uitzien zonder bomen. Want met bomen is het vaak zoals met geliefde personen. Als ze er zijn vindt iedereen het doodnormaal dat ze er zijn. Wanneer ze wegvallen komt pas het gemis en het besef hoeveel ze voor de achterblijvers betekenen.

Wanneer we het met zijn allen eens zijn over de betekenis en de rol van die bomen dan moeten we uiteraard consequent zijn en de bomen met de nodige egards behandelen.

Noch min, noch meer komt dit neer op het voorzien van de nodige groeiruimte voor deze levende wezens. En bovengronds kunnen de meesten zich daar nog wat bij voorstellen. Tenminste wanneer we ons realiseren hoe omvangrijk bijvoorbeeld een boom van eerste grootte kan worden. Te oordelen naar de vele fouten die gemaakt worden in dit verband is en blijft het toch een moeilijke oefening, ook voor planners en ontwerpers! Ondergronds is het nog een stuk moeilijker. Velen, ook vakmensen, kunnen zich amper een idee vormen van het (ideale) wortelvolume dat een (ideale) boom inneemt. Laat staan dat we goed kunnen inschatten in welke mate voldaan wordt aan de behoeften inzake minerale voeding, vocht- en zuurstofvoorziening.

En dan zijn er de tegenstrijdige signalen die van hogerhand komen.

Het Vademecum Bomen is een schitterend document waarin alle mogelijke aspecten van het bomenwelzijn worden beschreven en uit de doeken gedaan. Iedereen die de tijd neemt om het door te nemen of op gepaste tijden te raadplegen, vindt voldoende antwoorden op de belangrijkste vragen die een beheerder zich zou moeten stellen. Ook over het noodzakelijk doorwortelbaar volume of over de standplaatsvereisten wordt uitvoerig bericht.

Maar de Vlaamse Overheid publiceert nog andere documenten (andere Vademecums zelfs) waarin voorbeelden van boomvakken getekend staan met belachelijke afmetingen. Informatie over het uitbreiden van de doorwortelbare zone komt in dergelijke werken helemaal niet ter sprake. En met verwijzing naar deze documenten worden dan plantvakken aangelegd met afmetingen van 1x1x0,5 m en opgevuld met mager beton. Als de toezichthoudende ambtenaar het niet in de gaten heeft worden er binnen de kortste keren bomen geplant met als substraat een halve kubieke meter mager beton.

Begin er maar aan, als boom ! Geen wonder dat ze er vaak zo magertjes uitzien.

Voor zij die over het welzijn van die bomen moeten waken organiseert
VVOG tijdens Green Expo een aanrader van een studiedag.

Jos De Wael, hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert