vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Zonnepanelen versus bomen

2008/03

Wat moet er gebeuren als prachtige bomen teveel schaduw werpen op zonnepanelen ? Wie of wat moet er dan wijken ? In CaliforniŽ kreeg een eigenaar van zonnepanelen onlangs gelijk van de rechter op basis van een wet uit 1978 die de investering van zonnepaneeleigenaars beschermt. Wie de zon verduistert, moet een boete van 1000 dollar per dag betalen, zo stelt de Solar Shade Act.

Ook bij ons worden meer en meer gemeenten geconfronteerd met de vraag van bewoners om bomen te snoeien - of erger nog - te verwijderen omwille van de schaduwhinder die ze veroorzaken ten opzichte van zonnepanelen. De bomenhaters hebben weer een argument om hun zin door te drijven. Een extra 'spreekwoordelijke stok om een boom te slaan' (lees vellen).

Nochtans zijn de meeste gemeenten in Vlaanderen niet geneigd om meteen de kant van de zonnepanelen te kiezen. Zo blijkt uit een rondvraag bij een 30-tal Vlaamse groenambtenaren. Eťn derde van hen heeft nog geen vragen gehad om bomen te vellen of om ze drastisch te snoeien. In de andere gemeenten is de vraag pertinent gesteld geworden. In de meeste gevallen werd niet ingegaan op die vraag. In uitzonderlijke gevallen werd wel tegemoetgekomen aan de eisen van de klagers, maar dan enkel met een grondige motivatie. Om precedenten te vermijden is het inderdaad belangrijk dat een gemeente in zo'n geval zeer grondige argumenten op papier zet.

Een belangrijk argument om de bomen ongemoeid te laten is het feit dat deze er stonden vooraleer
de zonnepanelen werden geplaatst. Diegene die zonnepanelen plaatst moet altijd met de bestaande toestand
rekening houden. Het komt wellicht bij niemand in zijn hoofd te vragen om een deel van een naburig
gebouw te slopen en zo meer zonlicht op zijn dak te krijgen. Maar we weten allemaal dat bomen in dit soort
aangelegenheden zwakke wezens zijn. Lees in dit verband ook maar eens de column van Herman Dierickx over
bomen langs de weg. Er blijken heuse verenigingen van 'straatboomvijanden' te bestaan. Misschien worden er
binnenkort wel gelijkaardige lobby's van zonnepaneeleigenaars opgericht !

Naar aanleiding van het hierboven geschetste voorval in de Verenigde Staten wordt ginds momenteel een wetsvoorstel onderzocht waarbij de inwoners die bomen planten vooraleer de buurman zonnepanelen plaatst, deze ongehinderd mogen laten groeien. De senator die het voorstel indiende wil hiermee toekomstige rechtszaken voorkomen. 'Ik wil een miljoen burenruzies voorkomen die worden uitgevochten voor de rechter', aldus de politicus, die pleit voor het eerstgeboorterecht, of het nu een zonnepaneel of een boom is.

Maar niets dan lof voor de gemeenten die bij ons tot nu toe het been stijf hebben gehouden. Het vraagt meestal politieke moed om te kiezen voor bomen.

Jos De Wael, hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans
Willaert