vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Wat als de processierupsen straks weer uitrukken ?

2008/01

Het lijkt misschien nog veraf. Maar binnen enkele maanden kruipen de eerste larfjes van de nachtvlinder Thaumetopoea processionea uit hun eitjes. Na drie vervellingen zullen de rupsjes brandharen krijgen die voor  de gekende overlast zorgen. De haren van de processierups veroorzaken niet alleen huidirritaties maar kunnen ook  leiden tot ontstekingen en astmatische reacties. Er zijn zelfs gevallen bekend van chronische oogontsteking. 

Naast de vervelende eigenschappen voor de mens kunnen de diertjes ook aardig wat schade aanrichten aan het eikenbestand.  De boom waarin ze te gast zijn wordt in de kortste keren kaalgevreten. En als de bladeren opgepeuzeld zijn trekken ze in processie naar een naburige boom. 's Avonds kruipen de dieren terug in hun gekende pluizige nesten.

Vorig jaar was een uitzonderlijk jaar. De winter was uiterst zacht en de temperaturen in april waren dermate hoog dat de rupsen zich massaal konden ontwikkelen. Het zorgde voor een sterke opstoot van de plaag. Veel gemeenten stonden voor een enorme uitdaging om het probleem onder controle te krijgen, temeer ook omdat de media erg veel aandacht besteedden aan de problematiek.

De vraag die zich nu stelt: wat gebeurt er als het dit jaar weer prijs is ? Zijn onze gemeenten voldoende voorbereid op een nieuwe invasie van rupsen ? Op welke manier kunnen zij het probleem best aanpakken ? Wie moet er opdraaien voor de kosten wanneer particulieren massaal aankloppen om de nesten te laten verwijderen.  In de provincies Antwerpen en Limburg is men reeds langer vertrouwd met de problematiek en ik meen te weten dat daar de nodige scenario’s uitgetekend zijn en dat er afspraken gemaakt zijn. Ook in Oost-Vlaanderen doet het provinciebestuur verdienstelijke progingen om de gemeenten te helpen.

Maar veel gemeenten voelen zich toch aan hun lot overgelaten als het er werkelijk op aankomt om de plaag te bestrijden. Om te horen hoe het bij de buurgemeenten gesteld is organiseerde de stad Sint-Niklaas enkele weken geleden een bijeenkomst waar een aantal pertinente vragen werden gesteld: waar, hoe en door wie kunnen preventieve behandelingen uitgevoerd worden ? Wie moet wat betalen ? Welke kosten kunnen verhaald worden op de burger ? Wat als de brandweer de vraag om bijstand niet meer aankan ?

'En waar blijft het Vlaams Gewest ?', was ook een veelgehoorde kritiek bij de gemeenten. Sommige gewestwegen zijn recentelijk massaal beplant met eiken. Terecht kan de vraag gesteld worden of de bevoegde administraties op deze plaatsen geen inspanningen moeten doen op het vlak van preventieve bestrijding. Al was het maar om ervoor te zorgen dat een uitbreiding van de plaag naar het westen toe gestopt of op zijn minst afgeremd wordt.

Iets anders nu. De aandachtige lezer zal opgemerkt hebben dat de intropagina’s van Groencontact enigszins gewijzigd zijn. De rubrieken ‘Vanwege’ en ‘Groen in de Marge’ zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor een wat uitgebreider redactioneel artikel. Daarna komt in elk nummer een informatieve overzichtspagina over de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG). Dit bleek nodig te zijn omdat bij sommige lezers de link tussen Groencontact en de VVOG niet voldoende duidelijk was.

Ook wil ik u attent maken op het feit dat wij in dit nummer van start gaan met een nieuwe exclusieve dienstverlening voor onze leden-gemeenten. Vanaf heden zal op onze website over elk artikel extra informatie beschikbaar zijn. U vindt er doorverwijzingen naar interessante websites, naar documenten die kunnen gedownload worden, enz. Deze pagina zal tot eind maart uitzonderlijk ook toegankelijk zijn voor niet-leden.  Hiermee kiest Groencontact resoluut voor de niet te stuiten evolutie naar meer crossmediale informatieverstrekking.

Ik wens u veel leesgenot.
Jos De Wael, hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans
Willaert