vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Paniekvoetbal

2007/03
Paniekvoetbal

De implementatie van het decreet op het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare besturen is inmiddels aan zijn vierde seizoen toe. De meeste gemeenten hebben geopteerd om de afbouw van het pesticidengebruik geleidelijk aan te doen. Zij moeten weldra beginnen aan de opmaak van een derde en laatste actieplan.

Een aantal gemeenten, evenwel, vond het nodig en nuttig om meteen het gebruik van bestrijdingsmiddelen op 'nul' te zetten. De vraag is, of dit wel de verstandigste keuze was! Enkele weken geleden kreeg ik een e-mailtje van een verontruste secretaris van een gemeente waar reeds enkele jaren de 'nul'-tolerantie wordt toegepast. Uit het berichtje bleek dat de groenarbeiders het onderhoud van het openbaar domein niet meer konden bolwerken. Bovendien hadden ze te maken met hardnekkige onkruiden zoals kattestaarten en kweekgras. Het achterwege laten van pesticiden is natuurlijk een goede zaak voor het milieu en de volksgezondheid. Maar wanneer jarenlang een beheer met pesticiden gevoerd werd is het belangrijk dat de afbouw gepaard gaat met doordachte begeleidende maatregelen.

Omvorming van het openbaar domein is er één van en wellicht de allerbelangrijkste. Op termijn is het ongetwijfeld ook de goedkoopste en meest duurzame aanpak. Plaatsen waar onkruidgroei veel kansen krijgt moeten opgespoord en anders ingericht worden. Dit kan meestal niet in één twee drie. Ook plaatsen waar hardnekkige onkruiden de kop opsteken kunnen
niet zomaar jaren ongemoeid gelaten worden. Op zeker moment groeien die planten ons letterlijk en figuurlijk boven het hoofd en helpen halve maatregelen niet meer om de toestand op te klaren. Beslissen om niets meer te gebruiken is één zaak, vervolgens het groenbeheer verstandig aanpassen is iets anders. Wanneer dit niet gebeurt komt men terecht in een situatie waar paniekvoetbal moet gespeeld worden. Groenvoorziening is heus niet zo'n simpele stiel als wel eens wordt gedacht.

De aanpak van de processierupsenplaag lijkt ook zo'n beetje op paniekvoetbal. Misschien moeten we dit najaar de levenscyclus van dat beestje eens beter bestuderen en volgend voorjaar attent en gepast reageren op het meest geschikte moment.

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert