vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Vlaamse begraafcultuur

2006/05

Het inrichten en versieren van graven en begraafplaatsen, het zal altijd wel een delicate aangelegenheid blijven, vrees ik. Op het gevaar af mensen te kwetsen zou ik hier toch een lans willen breken om ons te bezinnen over de manier waarop wij omgaan met de 'opsmuk' van onze begraafplaatsen.

Decennia geleden verhuisden de meeste Vlaamse kerkhoven ergens naar een open ruimte in de gemeente. Meestal een beetje afgelegen, bijna altijd buiten ons dagelijks gezichtsveld. Tot dan lagen de graven rond de kerk, zoals het woord 'kerk'hof zo sprekend verwoordt. De graven lagen dus meestal in het volle centrum van de gemeente. Dagelijks gefrequenteerd door honderden inwoners. Dagelijks gekeurd door de honderden passanten. Ik vraag mij wel eens af of de banalisering - sommigen zullen zeggen de allerindividueelste expressie van onze Vlaamse aard - van de grafopsmuk te maken heeft met het verdwijnen van de begraafplaatsen uit het directe gezichtsveld van de dorpelingen.

Op de meeste begraafplaatsen heerst een grafversiercultuur die weinig sereniteit en weinig samenhang uitstraalt. Ook de inrichting en de versiering van columbaria grenst soms aan het onwaarschijnlijke als het op esthetiek aankomt, om dan nog te zwijgen van de architectuur van de columbaria zelf. Wanneer we te maken hebben met een inspiratieloos ontwerp valt er nog enigszins mee te leven. Maar wanneer een stad of gemeente miljoenen uitgeeft om een fraaie begraafplaats te laten ontwerpen, dan lijkt het mij toch opportuun om aan de nabestaanden enige discipline te vragen naar versiering en opsmuk toe.

Een recent bezoek aan een landschapsbegraafplaats, ontworpen door de Italiaanse ontwerper Secchi, heeft mij sterk aangegrepen. Het respect voor het ontwerp is er danig aangetast.

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert