vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Bomen in verhardingen

2006/02

Op 22 maart werd in Edegem voor de tweede maal een Dag van de Openbare Ruimte georganiseerd. Het concept van deze ontmoetingsdagen, waar bedrijven en ambtenaren die met de inrichting van het openbaar domein bezig zijn elkaar kunnen ontmoeten, is vrij interessant en levert voor de betrokkenen kennelijk nuttige en verrijkende contacten op.

Niet alleen konden de deelnemers de commerciŽle standen van een 50-tal firma's bezoeken, ze konden ook deelnemen aan een interessant seminarieprogramma. Er waren een 10-tal spreek-beurten geprogrammeerd, o.a. over het gebruik van bomen in de openbare ruimte. De inrichting van straten en pleinen met bomen was een belangrijk thema dat uitvoerig aan bod kwam.

Opvallend, en naar mijn mening volkomen terecht, was de aandacht die door enkele sprekers besteed werd aan de ondergrondse groeicondities van bomen in de verstedelijkte open ruimte. Uw dienaar hield een pleidooi om bij de inrichting van straten en openbare pleinen de nodige voorzieningen te treffen om de groei van bomen mogelijk te maken. Wanneer geen minimale ondergrondse groeiruimte kan voorzien worden moet m.i. beslist worden om geen of minder bomen aan te planten.

Wanneer bomen in een stenige omgeving gewenst zijn, dan bestaan er mogelijkheden om geschikte groeicondities voor bomen te creŽren. Verschillende firma's die aanwezig waren met een stand of die deelnamen aan de seminaries hadden aandacht voor deze problematiek en wezen op het bestaan van technische oplossingen om wortelgroei onder verhardingen mogelijk te maken. Daar hangt natuurlijk een stevig prijskaartje aan vast, wat impliceert dat op voorhand goed nagedacht is over de wenselijkheid van bomen op die bepaalde plaatsen.

Maar - en ik citeer Shigo - het is wellicht beter een minder dure boom aan te planten in een duurder plantgat dan een dure boom in een plantgat te stoppen waar hij op termijn toch niet kan groeien.

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert