vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Fijn stof en bomen

2006/01

Eind januari werd ons land wekenlang geconfronteerd met een hardnekkige vorm van luchtvervuiling met fijn stof. Door een bijzondere weersituatie, waarbij de onderste luchtlagen dagenlang immobiel bleven, werd de situatie steeds erger.

Fijn stof bestaat uit een complex mengsel van luchtverontreinigende deeltjes van verschillende grootte en diverse chemische samenstelling. Alle partikeltjes kleiner dan 10 £gg worden beschouwd als fijn stof.

Door inademing kunnen deze kleine stofdeeltjes tot diep in de longen doordringen waar ze aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van hart- en longziekten, bronchitis en astma. Via de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (www.vmm.be) kan men de toestand van het fijn stofgehalte dagelijks op de voet volgen. Om de aanwezigheid van fijne stofdeeltjes terug te dringen kan men de oorzaken aan de bron aanpakken en verkeersbeperkende maatregelen nemen, roetfilters in wagens met dieselmotoren verplicht maken, het gebruik van schone brandstoffen promoten, enz. Men zal er echter nooit in slagen om alle fijn stofbronnen uit te schakelen.

En dan is er nog één zeer interessante manier om het probleem aan te pakken. Meer groen aanplanten in de steden. Al lang is geweten dat stofdeeltjes zich vasthechten op de bladeren van bomen en struiken. Tijdens een regenbui spoelt het stof er weer af. Ofwel vloeit het weg via de riolering, ofwel komt het op de grond terecht waar het zich bindt met de bodemdeeltjes. Bernatzky stelde tijdens metingen in Frankfurt reeds in 1972 vast dat in drukke straten met bomen drie tot vier maal minder fijn stof in de lucht zat dan in boomloze straten. Aan de universiteit van Karlsruhe is uit recent onderzoek gebleken dat i.v.m. de filterfunctie van bomen twee aspecten belangrijk zijn. In een groene omgeving dwarrelen minder stofdeeltjes rond omdat tussen beplanting minder turbulentie ontstaat.

Door de afkoelende werking van verdampende bladeren neemt de capaciteit van het blad om stofdeeltjes vast te houden toe. Het pleidooi van Martin Hermy (zie interview) om onze steden fors groener te maken, kunnen we dus best heel ernstig nemen.

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert