vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Netwerk van groenambtenaren

2005/05

Het is opvallend dat in de voorbije jaren het door de overheid gesubsidieerde wetenschappelijk onderzoek in de sector openbaar groen sterk is toegenomen.

De afdeling Bos & Groen laat op geregelde tijdstippen onderzoek uitvoeren door universiteiten en onderzoeksinstituten. De proefstations van het vroegere ministerie van Landbouw (CLO-Merelbeke) doen steeds meer research met een link naar de groenvoorziening. Het Instituut voor Bos- en Wildbeheer dat weldra fusioneert met het Instituut voor Natuurbehoud (tot het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) is niet alleen actief op het vlak van bosonderzoek maar besteedt ook aandacht aan openbaar groen.

Dit alles is een goede zaak op voorwaarde dat de resultaten vertaald worden naar de praktijk en ter kennis gebracht van de betrokkenen. In vele gevallen zijn dat de gemeentelijke groenambtenaren.

Deze gemeentelijke groenambtenaren kunnen ook ingeschakeld worden om onderzoek te sturen en om nuttige informatie aan te leveren voor wetenschappelijk onderzoek. Onlangs deden wij via e-mail beroep op de Vlaamse groenambtenaren om informatie te verzamelen over de bloedingsziekte bij paardekastanje. Wij haalden op een termijn van 2 weken een respons van 11 procent, wat niet slecht is. Maar ik denk dat het nog beter zou kunnen.

Ik ben er van overtuigd dat het uitbouwen van een consistent netwerk van groenambtenaren kan bijdragen tot een nog betere communicatie over onderzoek in de sector. Ik denk ook dat wij via een performant netwerk nog beter in staat moeten zijn om te komen tot gerichter onderzoek op maat van de groendiensten. En tenslotte ben ik er ook van overtuigd dat het merendeel van onze groenambtenaren voldoende competenties in huis heeft om effectief mee te werken aan specifieke onderzoeksprojecten.

Als Vereniging voor Openbaar Groen nemen wij in deze materie reeds jaren onze verantwoordelijkheid op als vertegenwoordiger van alle gemeenten, ook al wordt onze werking niet door alle gemeenten ondersteund !

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert