vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Krachtig pleidooi voor een groene stad

2005/04

Op de studiedag van Bos & Groen eind juni werd een krachtig pleidooi gehouden om groenvoorziening binnen de stedelijke en verstedelijkte context duidelijker op de voorgrond te brengen.

In zijn inleiding tot de studiedag sprak Paul Geerts de hoop uit dat inzake groenvoorziening 'stedelijkheid' niet langer zou beschouwd worden als een perversiteit of een noodzakelijk kwaad, als een tegenpool van 'natuurlijkheid'.

Het kan niet langer dat 'groen in de stad' beschouwd wordt als minderwaardig ten opzichte van de 'echte' natuur. Integendeel, de stad moet dringend bekeken worden als een specifiek ecosysteem met eigen kenmerken en eigen waarden, aldus de spreker.

Paul Geerts heeft goede hoop dat er na decennialang geleuter eindelijk een einde komt aan de steriele discussies over het al dan niet gebruiken van exoten, over een hiėrarchie in waarde tussen 'ongerepte' natuur en 'cultuur'groen, enz.

Groen in de verstedelijkte omgeving heeft zo'n belangrijke rol te vervullen dat het absoluut meer aandacht verdient van iedereen en niet in het minst van de beleidsmensen. Groen in de stad wordt ook best niet langer beschouwd als een marginaal aspect van het natuur- en stedenbeleid, maar wel als een wezenlijk onderdeel ervan.

Ook op Europees niveau speelt dezelfde gedachte

In Nederland werd drie jaar geleden een uitgebreid forum in het leven geroepen dat de 'groene stad'-gedachte bij beleid en bevolking opnieuw onder de aandacht wou krijgen.

Wellicht dankzij de communicatievaardigheden van onze noorderburen is het concept ondertussen reeds ruim verspreid geraakt in Duitsland, Frankrijk, Spanje en een aantal andere Europese landen. Eind dit jaar wordt voorgesteld om het forum een heuse Europese dimensie te geven tijdens een congres in Utrecht.

jjdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert