vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Begraafplaatsen worden groener!

2004/05

Uit een recente VVOG-peiling blijkt dat heel wat gemeenten gestart zijn met initiatieven om het gebruik van bestrijdingsmiddelen op begraafplaatsen te verminderen. Een vaak geciteerde manier om dat te doen is het uitbreken van onnodige verhardingen en het inzaaien van de vrijgekomen ruimte. Ook andere plekken die voorheen onbegroeid waren worden ingezaaid waardoor het uitzicht van onze begraafplaatsen sterk vergroent. Een goeie zaak dus!

Maar wat blijkt nu. Een aantal bewoners zijn het steeds vaker oneens met het gevoerde onkruidbeheer en nemen het heft in eigen handen. Sommige gemeenten melden ons dat een nieuw fenomeen de kop opsteekt. Inwoners die het graf van hun dierbaren komen bezoeken brengen niet alleen bloemen mee maar ook onkruidbestrijdingsmiddelen waarmee ze de omgeving van 'hun' graf 'proper' houden. Deze gemeenten vrezen dat hierdoor al hun inspanningen om het gebruik van herbiciden te verminderen of op nul te brengen teniet gedaan worden. Temeer omdat het niet te controleren valt welke producten gebruikt worden en in welke dosissen.

Het wordt alsmaar duidelijker dat de sensibilisering van de burger één van de meest cruciale maatregelen wordt om het reductieproces te doen slagen. De Vlaamse overheid zou in dit verband best zo snel mogelijk een tandje bijsteken. In hetzelfde verband melden ook heel wat groendiensten ons dat binnen de gemeente zelf lang niet elke dienst op dezelfde golflengte zit. Wegendiensten en diensten voor openbare werken blijken van het decreet op de reductie van bestrijdingsmiddelen nog nauwelijks gehoord te hebben! Ook in deze wordt aan de Vlaamse overheid gevraagd naar meer sensibilisering.

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert