vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Willen wij straatbomen met een toekomst?

2004/04

Op 21 september organiseert de Vereniging voor Openbaar Groen in nauwe samenwerking met de beroepsorganisaties van de Vlaamse tuinaannemers een studiedag over straatbomen. Het is de bedoeling ons op die dag ernstig te bezinnen over de manier waarop wij met nieuwe bomen omgaan.

Wanneer openbare besturen straat- en laanbomen aanplanten: Wat zijn dan de drijfveren om dat te doen? Waarom investeren zij in nieuwe bomen? Welke toekomst hebben zij voor ogen met die bomen? Is het de bedoeling dat er over pakweg 50 jaar nog grote bomen in onze steden aanwezig zijn?

Dit zijn vragen waar kennelijk lichtzinnig over nagedacht wordt. Ze zijn nochtans cruciaal wanneer wij een toekomst voor ogen hebben waar grote bomen een plaats hebben. Wanneer een openbaar bestuur investeert in jonge bomen dan mag men er toch vanuit gaan dat het de bedoeling is dat deze investering rendeert en dat aan de volgende generaties 'echte' bomen nagelaten worden.

Het moet duidelijk zijn dat investeren in straatbomen iets anders is dan investeren in levenloze onroerende goederen.

Investeren in straatbomen vergt het uitwerken van een 'boomvisie' voor de hele gemeente.
Investeren in straatbomen betekent keuzes maken op middellange en lange termijn.
Investeren in straatbomen vereist een doordachte standplaatskeuze.
Investeren in straatbomen betekent ook investeren in voldoende nazorg.

Op 21 september is iedereen die mee wil nadenken over de toekomst van onze straatbomen van harte welkom in Flanders Expo. Ik reken op een pittig debat met alle betrokkenen en ik hoop van harte dat de lezingen en de discussies impulsen en aanzetten zullen geven om de voorwaarden te creren voor straatbomen met toekomst. Hopelijk kunnen onze kleinkinderen en achterkleinkinderen dan nog genieten van de aanwezigheid van 'grote' bomen in hun stad of dorp.

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert