vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Intelligenter omspringen met plagen

2004/03

De telefoon stond de voorbije weken weer roodgloeiend met vragen over plots opduikende plagen in het openbaar groen. Het begon met een abnormaal grote invasie van beukenluizen waarbij de bladeren van zowel grote bomen als hagen letterlijk onder de luizen zaten. Daarnaast kregen we traditioneel veel meldingen van spinselmotspinsels o.a. op Euonymus en Viburnum. Zelfs op het televisiejournaal zagen we dat de processierups ook weer haar opwachting maakte in het oosten van het land.

Telkens is de overlast voor de omwonenden betrekkelijk groot en de meeste groenambtenaren krijgen te maken met verontwaardigde medeburgers en verontruste mandatarissen die vragen om een spoedige remedie voor het probleem.

Het is algemeen geweten dat veel van die plagen even vlug verdwijnen als ze komen en dat de schade aan de beplanting meestal meevalt. Bovendien zijn er weinig of geen middelen of methodes om bijvoorbeeld grote bomen te behandelen.

De vraag stelt zich echter of we het massaal uitbreken van deze plagen niet beter kunnen beheersen door preventieve maatregelen te nemen. Kunnen we bepaalde plagen niet intelligenter aanpakken op een moment dat het probleem nog beheersbaar is of door gebruik te maken van methodes en middelen die de diertjes treffen op hun zwakke plaatsen? Ik stel mij die vraag omdat enkele gemeenten nu reeds experimenteren met een product om de mannetjes van de paardekastanjemineermot te elimineren.

Alhoewel dit middel in BelgiŽ verboden is als bestrijdingsmiddel worden onze groenambtenaren wel benaderd door Nederlandse firma's om die producten te gebruiken. Ook stel ik mij de vraag of de nesten van processierupsen niet vroeger kunnen verwijderd worden, bijvoorbeeld met 'stofzuigers', op een moment dat de diertjes nog niet ter processie getrokken zijn.

Mijns inziens zijn dit intelligente en bovendien milieuvriendelijke manieren om insecten te bestrijden in grote bomen. Kunnen wij eens rond de tafel zitten met een aantal deskundigen om tegen volgend jaar een betere en vooral een tijdige strategie af te spreken?

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert