vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Meer bijenplanten

2002/06

Het Vlaamse bijenvolk is bedreigd. Niet door één of andere ziekte of door een gebrek aan imkers maar door een gebrek aan voldoende en gevarieerde beplanting. Er moeten dringend meer bloeiende planten komen om het talrijke bijenvolk te voorzien van voldoende voedsel.

Uit wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Gent is gebleken dat de bijenpopulatie in ons land de laatste jaren sterk achteruitgegaan is. Bijen zijn voor hun voedsel afhankelijk van stuifmeel en nectar dat te vinden is in de bloemen van alle mogelijke planten. Om te overleven is het belangrijk dat zij het hele seizoen lang over voldoende bloemen beschikken.

Een gemiddeld bijenvolk heeft per jaar 50 kg stuifmeel en 100 kg nectar nodig om te overleven. Als men weet dat een gemiddelde imker al gauw beschikt over een 10-tal bijenvolken dan betekent dit dat in de omgeving een halve ton stuifmeel en een ton nectar moeten gevonden worden. Door de uitgesproken monocultuur van onze landbouw zijn grote oppervlaktes voor een bijenvolk niet interessant meer. Of zijn ze niet productief genoeg als leverancier van stuifmeel en nectar.

Om de leemte op te vullen doen de onderzoekers van Gent een dringende oproep aan de gemeentebesturen om meer bijenvriendelijke bomen en struiken aan te planten.

Het belang van de bijenteelt kan moeilijk onderschat worden. Op economisch vlak spelen deze diertjes een belangrijke rol bij de bestuiving van o.a. appels en peren. Economisch gezien staat het totale bijenvolk in ons land op de vierde plaats na de koeienpopulatie, de varkensstapel en het pluimvee. Op wereldvlak zouden bijen zelfs op de tweede plaats komen. Daarbovenop spelen bijen een interessante rol als 'snuffelpaal' om de natuurwaarde van een bepaald gebied te detecteren.

Het informatiecentrum voor de bijenteelt speelt reeds jaren een belangrijke rol ter ondersteuning van de imkers. In de toekomst zal het centrum zich ook meer richten naar de groendiensten om hen te informeren over de mogelijkheden om een bijenvriendelijker beplanting te realiseren. In samenwerking met het centrum zullen vanaf volgend jaar geregeld artikels verschijnen in Groencontact.

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert