vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Zieke bomen

2003/05

Wat scheelt er met ons bomenbestand? Als aandachtige waarnemer valt het mij telkens weer op dat heel wat boomsoorten de laatste jaren minder goed in blad komen of reeds vroeg in het seizoen hun bladeren verliezen.

Wilgen doen het al jaren niet zo goed omdat ze belaagd worden door de watermerkziekte. Bij het begin van het seizoen kregen veel van onze platanen het erg lastig waardoor her en der exemplaren gesneuveld zijn. Achteraf gezien bleken de aanvallen door Gnomonia en Gloeosporium gelukkig nog mee te vallen.

Maar dé probleemboom bij uitstek dit jaar was de Paardekastanje (Aesculus hippocastanum) die massaal werd aangetast door het elegante mineermotje Cameraria. Zo te zien blijkt dit Oost-Europees insectje na amper 5 jaar de lage landen (Vlaanderen en Nederland) volledig veroverd te hebben.

Bij velen rees de vraag of deze prachtige boomsoort nog wel kan aanbevolen worden. Gelukkig zijn niet alle paardekastanjes even gevoelig voor de 'charmes' van Cameraria. Uit waarnemingen blijkt dat A. hippocastanum en A. turbinata het meest gevoelig zijn terwijl alle andere soorten niet of veel minder vatbaar zijn voor de plaag. A. glabra en cv's en A.x neglecta blijken ook, zij het in mindere mate, een lichte aantasting te vertonen.

Als VVOG hebben wij deze zomer het initiatief genomen om contacten te leggen met verschillende wetenschappelijke instanties om het probleem vlug en adequaat aan te pakken. Hieruit bleek dat bij ons geen systematische opvolging van ziekten en plagen gebeurt. In Nederland worden bomen reeds jarenlang gescreend op het voorkomen van ziekten en plagen. Daarbij worden ook de groendiensten mee ingeschakeld.

Ik denk dat het tijd wordt dat ook bij ons meer middelen vrijgemaakt worden om ernstige ziekten en plagen in het openbaar groen systematisch op te volgen. Als organisatie staan we daarbij onmiddellijk klaar om ons netwerk van bekwame groenambtenaren in te schakelen en de opgedane kennis te vertalen en door te geven aan alle groendiensten.

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert