vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > De eerste frisse lentebloeiers

2020/1
Editoriaal 2020/1
Ondertussen zijn we reeds een 3-tal maanden ver in het nieuwe jaar. Van nieuwjaren al lang geen sprake meer. De goeie voornemens zijn reeds uitgevoerd of misschien zelfs helemaal vergeten.

Maar toch hangt er nog een beetje “nieuw” in de lucht.

Stilaan ontluikt de natuur zich uit zijn winterslaap en komt fris en nieuw groen tevoorschijn. Het spel van de seizoenen voltooit zich, jaar op jaar. Akkoord misschien wat minder duidelijk, wat verstoorder dan vroeger door de “climate change”, maar grosso modo is een lente nog een lente…

De eerste frisse lentebloeiers zijn toch voor velen nog altijd een fijne ervaring….

Maar ook onze werkingen vertonen tekenen van een frisse, nieuwe aanpak.

Groencontact wordt wat vernieuwd. Voortaan verschijnt één nummer per seizoen. In december wordt dit aangevuld met een ‘special’ rond Groene Lente, onze groene awards. Daarnaast komen nog wat nieuwe rubrieken, burgerinitiatieven krijgen wat meer aandacht, VVOG in actie en agenda worden vaste rubrieken en ook komen er publireportages van bedrijven, …

Maar ook de groendiensten ontsnappen niet aan vernieuwing. Zij mogen aan de slag met nieuwe meerjarenplannen die in de meeste lokale besturen succesvol werden goedgekeurd in december in de gemeenteraad. Nieuwe plannen, nieuwe budgetten, …

Daarnaast fungeren meer en meer groendiensten binnen Dienst Openbaar Domein of Ruimte. Groendiensten worden een geheel van een ruimere dienst waar grijs en groen elkaar ontmoeten. Nieuwe opportuniteiten, nieuwe mogelijkheden maar evengoed valkuilen, waar groen zou vergeten worden.

Tot slot is VVOG zich ook aan het vernieuwen. Wij startten in februari ons centrumstedenoverleg op. Centrumsteden zitten, zonder van elkaar te weten, op hetzelfde te broeden. Laat ons afstemmen, laat ons gezamenlijk thema’s aanpakken en delen. Daarbij komt nog dat we met de medewerking van ANB nog een link hebben met Vlaanderen. Wat daar ontwikkeld wordt, afgesproken…. zal vroeg of laat over heel Vlaanderen verspreid worden. Ook jij als medewerker van een lokaal bestuur zal daar de vruchten van dragen. Komt daarbij nog dat we gestart zijn met een lerend netwerk voor alle andere groendiensten, in het Oosten en in het Westen van Vlaanderen.
Uitwisselen van ‘best practices’, ervaringen, ideeën samen met andere vakmensen.

Er is bijzonder veel kennis en ervaring aanwezig, laat ons dit delen, ontsluiten voor anderen.

Faciliteren, organiseren en verbinden is meer dan ooit de taak van de VVOG.
VVOG is van en voor de steden & gemeenten. Daarvoor gaan we ….

Filiep Bouckenooghe
Directeur VVOG

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert