vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Het Vlaams regeerakkoord en de betekenis voor het openbaar groen

2019/5
Editoriaal 2019/5
We hebben er even moeten op wachten maar ondertussen is onze nieuwe Vlaamse Regering volledig op dreef ... Het Regeerakkoord is gekend en de parlementaire discussie is op gang getrokken. De Ministers kennen de afbakening van hun bevoegdheden en zijn bezig met het aantrekken van (nieuwe) kabinetsmedewerkers met de juiste expertise. Ministers en kabinetsmedewerkers zitten volop in hun studie- en verkenningsperiode. Straks komt er een nog ronde van Vlaanderen en afspraken met talrijke belangengroepen.

Dat die verschillende lobby- en belangengroepen niet stil zaten kun je dagdagelijks lezen in de krant. Het regeerakkoord wordt gewikt en gewogen. Het regeerakkoord wordt vergeleken met de eigen wensen van de verschillende sectoren of organisaties.... Het is een tsunami van meningen rond dit regeerakkoord. Van gemiste kansen tot sterke vooruitgang … Er is een overvloed aan meningen, een bijzondere boeiende periode voor de pers.

Ook VVOG nam dit regeerakkoord onder de loep, met de vraag “What’s in it for me?” Al in de samenvatting is het duidelijk: “Tegen 2030 moet er 10.000 ha bos (4.000 deze regeerperiode) bijkomen. Daarenboven moet er 20.000 ha bijkomende natuur onder effectief natuur beheer komen”. De toon is gezet. De roep vanuit Vlaanderen is gehoord. Nu nog de uitvoering.

Er zijn 10 topics om zeker verder op te volgen:
1    De opmaak van een Vlaams Adaptatieplan
2    Een pleidooi voor investeren in alle soorten van groen in Vlaanderen
3    De oprichting van een omgevingsraad (adviesraad)
4    Smart-city verhaal voor onze sector, digitaliseren, automatisering en datamining
5    Opmaak van een Beleidsplan Ruimte voor Vlaanderen
6    De aandacht voor wonen en omgevingskwaliteit
7    Het maximaal vrijwaren van de open ruimte
8    Soortenbeschermingsprogramma’s
9    Een 4-tal Vlaamse parken
10    Aandacht voor groen bij scholen & zorginstellingen

Daarnaast is er nog speciale aandacht voor het versterken van de groene gordel van Brussel. Voor steden & gemeenten van Vlaams-Brabant komen wellicht nieuwe mogelijkheden.

Bovenstaande topics zal VVOG verder opvolgen. Ook wij willen vooruit. Of dit nu voldoende is, de juiste accenten gelegd worden of hoe groots het zal uitgevoerd worden zijn allemaal vragen die ook wij mee zitten. De rode lijn in onze benadering is:
- Koken kost geld en Vlaanderen mag en af en toe wel incentives geven. Stimuleer vernieuwing en innovaties ook financieel.
- De Lokale Besturen willen in de beleidsuitvoering tijdig betrokken en gehoord worden
- Vlaanderen kan de lead nemen voor een aantal dossiers waar steden & gemeenten mee worstelen: groeninventaris, kostenbeheersing groenbeheer, smart-city verhaal voor groendiensten,….
- Uitzetten van proeftuinen

Graag zijn we dan ook met de steden & gemeenten en VVOG een volwaardige gesprekspartner. Wij willen samen met de Vlaamse Regering mee gestalte geven aan deze intenties….

Filiep Bouckenooghe
Directeur VVOG

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert