vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Vanwege de nieuwe VVOG-voorzitter

2019/4
Editoriaal 2019/2
Op 1 juli 2019 werd onze nieuwe Voorzitter verkozen in de Raad van Bestuur. We geven hem graag bij het begin van deze legislatuur het woord.

In 2013 kreeg ik het voorrecht om schepen te worden in onze prachtige Oost-Vlaamse gemeente Beveren. Beveren ligt aan de linkerzijde van de Schelde en telt 8 deelgemeenten. Het is na Antwerpen en Gent de 3e gemeente van Vlaanderen in oppervlakte. Onze gemeente heeft 48.000 inwoners. Door de aanwezigheid van de steeds verder groeiende Waaslandhaven, de aanwezigheid van de kerncentrale Doel, een kleinstedelijk gebied dat door de economische vooruitgang steeds verder blijft groeien, en herbevestigde landbouwgronden is Beveren een complexe gemeente om te besturen. Als lid van de beheers commissie natuur linkerscheldeoever die verantwoordelijk is voor de aanleg van natuurcompensatiegebieden rond de Waaslandhaven heb ik de afgelopen jaren veel kennis en ervaring kunnen opbouwen over verschillende vormen van natuur, en natuur in combinatie met medegebruik van burger en dier.

In 2013 besloot ik om de groendienst op te splitsen in een onderhoudsdienst die dan de groendienst is en een dienst natuurontwikkeling. De dienst natuurontwikkeling moet zich bezighouden met het verder ontwikkelen van de natuur in onze gemeente maar moet zich ook bezighouden met de planning voor de toekomst. Dit kan gaan over natuuraccenten bij ontwikkeling van woonwijken, maar ook het creŽren van nieuwe parken en vervanging van oude natuurfragmenten. Met 60 medewerkers hebben wij een goed uitgebouwde groen- en natuurdienst.

Ik ben lid van de raad van bestuur van de VVOG sinds 2013. De gemeente Beveren heeft de traditie om een trouwe partner te zijn van de vereniging. Wij hebben ons de laatste jaren veel laten bijstaan door de deskundigen van de vereniging en onze samenwerking loopt dan ook uitstekend. Door mijn passie voor natuur en het feit dat ik het belang van de VVOG naar waarde weet in te schatten had ik de ambitie om ook binnen deze organisatie mijn verantwoordelijkheid op te nemen als voorzitter.

Komende jaren zou ik dan ook graag met een sterke bestuursploeg en onze nieuwe directeur de VVOG nog beter op de kaart zetten. Wie de VVOG kent weet het belang en de meerwaarde van deze organisatie voor steden en gemeenten in Vlaanderen. De ambitie is om de bekendheid van de VVOG te vergroten en ook ondersteuning te zoeken bij de provincies en de hogere overheid (Vlaamse regering). Door deze ondersteuning kunnen we de komende jaren de VVOG verder uitbouwen en professionaliseren. Dit komt ten goede aan het groen- en natuurbeleid van alle Vlaamse gemeenten en steden die aangesloten zijn bij onze organisatie.

Filip Kegels | Voorzitter VVOG
___________

BIO
- 15 augustus 1983
- Politiek actief 2000 VU - N-VA
- Schepen gemeente Beveren 2013 - ...
- 1e schepen sinds 2019 met als bevoegdheden KMO, middenstand, lokale economie, onderhoud openbaar domein, Groendienst, natuur ontwikkeling, Milieu, energie, City marketing, markten en kermissen, begraafplaatsen
- Voorzitter VVOG sinds juli 2019

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert