vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Beste schepen van groenvoorziening

2019/1
Editoriaal 2018/4
Of hoe moet ik u eigenlijk aanspreken? Schepen van openbaar groen? Schepen van parken en groene ruimten? Schepen van groen en natuurontwikkeling? Schepen van groenbeleid? Schepen van speelpleinen en natuur? Of schepen bevoegd voor het openbaar domein? Het is slechts een greep uit de vele titels die u en uw collega’s in de voorbije maanden hebben gekregen bij de verdeling van de schepenmandaten.

In dit verband stelde ik ook vast dat in sommige gemeenten ‘groen’ of ‘natuur’ als bevoegdheid niet expliciet vermeld wordt. Ik ga ervan uit dat in die gemeenten de schepen van openbare werken of de schepen van leefmilieu dan bevoegd is! Groenvoorziening blijkt in heel wat gemeenten een bevoegdheid te zijn die niet eenduidig gedefinieerd kan worden. Niet zoals de schepen van sport, bijvoorbeeld. Of de schepen van toerisme!

Dat is enigszins bevreemdend, want met de klimaatproblematiek in het achterhoofd wordt groenvoorziening voor elke gemeente meer dan ooit een topprioriteit! Iets voor een superschepen zelfs! Groenvoorziening heeft immers ook te maken met gezondheid, met welbehagen, met goede ruimtelijke planning, … Bovendien is groenvoorziening iets voor de lange termijn, wat in de besluitvorming daadkracht en visie vereist.

Beste schepen, hoe het in uw stad of gemeente ook weze, het aanplanten van bomen, het openstellen van parken, het beheren van bermen, het uitbreiden van het bosareaal, … het zijn verantwoordelijkheden waar u een belangrijke rol te spelen hebt.

Groenvoorziening is ook een bevoegdheid die grotendeels op lokaal niveau wordt uitgeoefend. Elke gemeente, ook uw gemeente, kan dus het verschil maken. Een vooruitstrevend groenbeleid voeren of het groen op zijn beloop laten. Dat laatste is eigenlijk geen optie, want laat ons eerlijk zijn, we staan voor uitdagende tijden. We moeten dringend een duurzaam klimaatbeleid op poten zetten.

Ik was vorige week onder de indruk van het klimaatbetoog van Nick Balthazar in de Aula van de Gentse universiteit. Ons CO2-verbruik moet naar beneden, liefst zo snel mogelijk. Onze mobiliteit moet anders, liefst zo snel mogelijk. Onze steden en dorpen moeten groener worden, ook liefst zo snel mogelijk. Kortom we moeten op elk gebied een tandje bijsteken. Best met zijn allen! En liefst zonder zondebokken aan te duiden. Maar door met zijn allen aan hetzelfde zeel te trekken.

Het creëren en duurzaam beheren van groene ruimten is een van de manieren om de klimaat-problemen te milderen. Groenvoorziening biedt immers oplossingen voor problemen als hitte, wateroverlast, CO2-stijging en luchtvervuiling. Bovendien is duurzaam beheerd groen ook goed voor de biodiversiteit.

Beste schepen, u en uw medewerkers hebben zonder twijfel de ambitie om een gedegen groenbeleid te voeren, om groenvoorziening doelgericht in te zetten tegen hittestress en wateroverlast. Het draagvlak om dit te doen is nu groter dan ooit. En groenvoorziening is een van de middelen. In Nederland verscheen eind 2018 een onderzoek (QR-code) over de werkelijke baten van groen in de stad. Het resulteerde in vier fact sheets over klimaat en temperatuur, luchtkwaliteit, bio-diversiteit en waterhuishouding.

Ik citeer een van de prangendste problemen waar groenvoorziening een oplossing kan bieden: wateroverlast na hevige neerslag. De gunstige invloed van groene ruimten heeft in dit geval te maken met de afvlakking van afvoerpieken van neerslag, het vergroten van de infiltratieoppervlakte, het bergen van water en het verbeteren van de waterkwaliteit. Een ander voorbeeld. Hittestress is ‘s zomers een toenemend probleem. Iets wat in een stedelijke omgeving acuter is dan elders. Volgens modelberekeningen zou een toename van de hoeveelheid groen met 10% leiden tot een beperking van het hitte-eilandeffect met 0,6°C.

Beste schepen van groenvoorziening, ik hoop dat u samen met uw collega’s in de komende zes jaar een krachtig groenbeleid zult willen voeren.

Succes!

Jos De Wael | hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert