vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Groenaannemers moeten dringend standaardbestek lezen

2002/01

Wanneer een aannemer in opdracht van een openbaar bestuur een werk of een levering wenst uit te voeren dan doet hij/zij er goed aan om het bestek grondig te lezen. Vooraleer een prijs in te steken zou de kandidaat-aannemer zich ervan moeten vergewissen of men de opdracht wel aankan, of er voldoende kennis in huis is om de opdracht naar behoren uit te voeren.

Onmisbare lectuur daarbij is het 'Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw'. Naar dit officieel document wordt bijna altijd expliciet verwezen door de opdrachtgevende overheid. Door het simpele feit dat verwezen wordt naar het Standaardbestek is het automatisch van toepassing. Zelfs als ze niet expliciet in het bestek uitgeschreven worden, moeten de beschrijvingen, waaraan leveringen en werken moeten voldoen, door de aannemer of leverancier gevolgd worden. Tenzij het bestek expliciet melding maakt van een andere werkwijze of van een levering met andere karakteristieken.

Onlangs werden wij geconfronteerd met een aannemer die snoeiwerken had uitgevoerd aan jonge bomen. Daarbij werden de duidelijke richtlijnen van het Standaardbestek omtrent de vormsnoei van jonge of onvolwassen vrijgroeiende bomen (Hfst XI, 8.4.2.2.A) volledig met de voeten getreden. De vraag is dan of die aannemer ooit het Standaardbestek bekeken heeft. Of erger nog, misschien had die snoeieraannemer geen weet van het bestaanervan.

Het Standaardbestek 250 is nochtans erg toegankelijk geworden. Via de website van de Vlaamse overheid is het kosteloos en gemakkelijk te raadplegen. En de teksten zijn opvallend helder en goed leesbaar!

jdw

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans
Willaert