vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2019]
5,84 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
VACATURES GROENDIENST

Op deze pagina kan u vacatures vinden voor diverse functies binnen een gemeentelijke groendienst.
Neem gerust contact met ons op indien u ook een vacature heeft voor uw gemeente. Er zijn 3 mogelijkheden om u personeelsadvertenties naar uw doelpubliek te verspreiden:

Publiceren op de website www.vvog.info
- Het publiceren van vacatures op onze website is gratis voor leden van de VVOG.
- Niet-leden van de VVOG kunnen hun vacature tegen betaling laten opnemen. U vindt de tarieven op de pdf hieronder.

Verspreiden via onze elektronisch nieuwsbrief 'GroenMail' (ong. 2500 mailadressen)
- Het verspreiden van vacatures via 'Groenmail' is gratis voor leden van de VVOG.
- Niet-leden van de VVOG kunnen hun vacature tegen betaling laten verspreiden via 'GroenMail'. U vindt de tarieven op de pdf hieronder.

Publiceren in het vakblad 'Groencontact'
Voor het publiceren van vacatures in het vakblad Groencontact gelden gunstige tarieven, zowel voor leden als niet-leden van de VVOG. Deze speciale tarieven vindt u ook in het pdf-bestand hieronder.

Download de tarieven voor de publicatie van personeeladvertenties

T. 050 33 21 33 - info@vvog.info

 

Vacature stad Antwerpen - Machinist/Chauffeur rijbewijs C
Vacature Antwerpen Machinist/Chauffeur groenbeheer met rijbewijs C

Antwerpen is een drukke en levendige stad. Maar daarnaast is er ook ruimte voor ruim 1 800 hectare openbaar groen en begraafplaatsen. De Antwerpenaars vinden het belangrijk dat de planten en bomen goed onderhouden worden. Daarom zoeken ze een machinist met groene vingers die voor een vlotte uitvoering zorgt van groenprojecten.

Wat doe je?
- Je bestuurt voertuigen zoals opleggers/trailers voor vervoer van zitmaaiers, camionettes met aanhanger, wielladers, vrachtwagens met haakarmcontainers en tractors.
- Je vervoert materiaal en machines, van en naar de werven.
- Je helpt je collega's bij het aanleggen van groen, waarbij jouw inzicht in machinaal groenbeheer noodzakelijk is.
- Je maakt de dagelijkse werkplanning mee op en begeleidt jouw collega’s tijdens de werken.
- Je bent bereid flexibel te werken volgens de noden van het werk.

Wat verwachten we van je?
- Je hebt minstens 1 jaar ervaring in tuinbouwactiviteiten en met het besturen van specifieke machines zoals tractoren, of je hebt een opleiding gevolgd in die richting.
- Je hebt een rijbewijs C met vakbekwaamheid. Heb je daarnaast ook een rijbewijs BE,CE of G (met vakbekwaamheid), dan is dat een meerwaarde.
- Je werkt klantgericht en goed in een team.
- >Je werkt je opdrachten heel nauwkeurig af met een goed resultaat.
- Je rapporteert helder aan je chef, mondeling of op papier.
- Je ziet mogelijke verbeteringen in de dienstverlening en in de organisatie van de eigen werking.
- Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een groene stad.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
- Je hebt een diploma secundair onderwijs of een getuigschrift van het 6de middelbaar beroepsonderwijs en je voldoet aan de sollicitatievoorwaarden.
- Je hebt ook een rijbewijs C met vakbekwaamheid.

Solliciteer uiterlijk op 31 oktober 2019.

Meer informatie over deze vacature, een uitgebreide infobrochure en de mogelijkheid om online te soliciteren vind je op de website van de stad Antwerpen.
Vacature Brugge - Deskundige Netheid & afval bij openbaar domein
Vacature Brugge_20191021 Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor

Deskundige Netheid & afval bij Openbaar Domein
(Salarisschaal B1-B3)

- Je leidt en begeleidt de operationele ploeg binnen de jouw toegewezen discipline van Netheid & Afval. Dit omhelst o.a. recyclageparken, veegploegen, onkruidbestrijding, rioolkolkenreiniging en interne milieuzorg.
- Je zet de juiste middelen en mensen in en volgt de voortgang van de werken op.
- Je ondersteunt de ploegleiding indien nodig in het halen van de doelstellingen.
- Je volgt de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en gelijkaardige bedrijfsafvalstoffen op Brugs grondgebied op in samenwerking met de afvalintercommunale I.V.B.O.
- Je helpt mee aan de coördinatie van de gladheidsbestrijding op gemeentewegen.
- Je zet je in voor een grote klantentevredenheid door het in kaart brengen van noden, een heldere communicatie en een vlotte administratieve afhandeling.
- Je verzamelt en verstrekt informatie i.v.m. beheer en aanpassing van het openbaar domein.
- Je realiseert aanbestedingsdossiers voor leveringen en onderhoudswerken, volgt deze op, organiseert veilig werken en behandelt schade- en ongevalaangiften.
- Je verwerft expertise in een of meerdere specialisaties en zet deze in binnen de toegewezen sector en het ganse Brugse grondgebied.

Wat wordt er van jou verwacht?
- Je bent in het bezit van een bachelor diploma.
- Voor de uitvoering van de job is een rijbewijs B vereist op het moment van aanstelling.
- Je bezit de nodige kennis van informaticatoepassingen en techniek, zowel op het gebied van de inrichting en het beheer van openbare ruimte als op het gebied van afvalinzameling.
- Je kent de verwachte competenties zoals vermeld in de functieomschrijving en zet deze om in de praktijk.

Wat bieden wij jou aan?
- Bruto maandsalaris op niveau B1-B3 (geďndexeerd) voor een voltijdse contractuele aanstelling: 2475,78  euro.
- Anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig verrekend.
- Zie daarnaast ook nog onze “Onze troeven” op www.brugge.be/vacatures.

DEADLINE: 3 november 2019
Surf naar de vacatures op www.brugge.be/vacatures en klik op de knop “Solliciteren”. 
Vul de gevraagde gegevens in. Voeg je CV, motivatiebrief en een kopie van het gevraagde masterdiploma toe. Is je diploma niet in 1 van de gevraagde specialisaties, voeg dan een gedetailleerde opsomming toe die bewijst dat je beschikt over min. 2 jaar relevante werkervaring.


OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

Meer Info
- Functieomschrijving
- Selectieprogramma

Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

Lees hier voor meer informatie over de soorten selectieprocedures en algemene aanwervingsvoorwaarden.
Vacature Brugge - Deskundige beheersorganisatie bij Openbaar domein
Vacature Brugge_20191021 Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor

Deskundige Beheersorganisatie bij Openbaar Domein
(Salarisschaal B1-B3)

- Je leidt en begeleidt de operationele ploeg binnen de jouw toegewezen discipline van sector overschrijdend beheer. Dit omhelst o.a. begrafenissenploeg, kwekerij, onderhoud sportvelden & speelpleinen, wegbermen, kraanwerk, logistiek, magazijn…
- Je zet de juiste middelen en mensen in, volgt de voortgang op en ondersteunt de ploegleiding indien nodig in het halen van de doelstellingen.
- Je zet je in voor een grote klantentevredenheid door het in kaart brengen van noden, een heldere communicatie en een vlotte administratieve afhandeling.
- Je verzamelt en verstrekt informatie i.v.m. beheer en aanpassing van het openbaar domein.
- Je realiseert aanbestedingsdossiers voor leveringen en onderhoudswerken, volgt deze op, organiseert veilig werken en behandelt schade- en ongevalsaangiften.
- Je verwerft expertise in een of meerdere specialisaties en zet deze in binnen de toegewezen sector en het ganse Brugse grondgebied.

Wat wordt er van jou verwacht?
- Je bent in het bezit van een bachelor diploma.
- Voor de uitvoering van de job is een rijbewijs B vereist op het moment van aanstelling.
- Je bezit de nodige kennis van informaticatoepassingen en techniek op het gebied van de inrichting en beheer van openbare ruimte.
- Je kent de verwachte competenties zoals vermeld in de functieomschrijving en zet deze om in de praktijk.

Wat bieden wij jou aan?
- Bruto maandsalaris op niveau B1-B3 (geďndexeerd) voor een voltijdse contractuele aanstelling: 2475,78 euro.
- Anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig verrekend.
  - Zie daarnaast ook nog onze “Onze troeven” op www.brugge.be/vacatures.

DEADLINE: 3 november 2019
Surf naar de vacatures op www.brugge.be/vacatures en klik op de knop “Solliciteren”. 
Vul de gevraagde gegevens in. Voeg je CV, motivatiebrief en kopie van het gevraagde diploma toe.

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

Meer Info
- Functieomschrijving
- Selectieprogramma

Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

Lees hier voor meer informatie over de soorten selectieprocedures en algemene aanwervingsvoorwaarden.vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGDolmans

Thomas

Best Selectl


Oenosan

Willaert