vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
VACATURES GROENDIENST

Op deze pagina kan u vacatures vinden voor diverse functies binnen een gemeentelijke groendienst.
Neem gerust contact met ons op indien u ook een vacature heeft voor uw gemeente. Er zijn 3 mogelijkheden om u personeelsadvertenties naar uw doelpubliek te verspreiden:

Publiceren op de website www.vvog.info
- Het publiceren van vacatures op onze website is gratis voor leden van de VVOG.
- Niet-leden van de VVOG kunnen hun vacature tegen betaling laten opnemen. U vindt de tarieven op de pdf hieronder.

Verspreiden via onze elektronisch nieuwsbrief 'GroenMail' (ong. 2500 mailadressen)
- Het verspreiden van vacatures via 'Groenmail' is gratis voor leden van de VVOG.
- Niet-leden van de VVOG kunnen hun vacature tegen betaling laten verspreiden via 'GroenMail'. U vindt de tarieven op de pdf hieronder.

Publiceren in het vakblad 'Groencontact'
Voor het publiceren van vacatures in het vakblad Groencontact gelden gunstige tarieven, zowel voor leden als niet-leden van de VVOG. Deze speciale tarieven vindt u ook in het pdf-bestand hieronder.

Download de tarieven voor de publicatie van personeeladvertenties

T. 050 33 21 33 - info@vvog.info

 

Vacature Nazarteh- Deskundige groenonderhoud
Vacature Brugge_201200210
Deskundige groenonderhoud
(Voltijds - B1-B3)

De job in het kort
Als deskundige groenonderhoud sta je in voor de efficiënte uitvoering van de geplande werken in het kader van groenonderhoud en groenbeheer. Je bent verantwoordelijk voor de planning, controle en opvolging van de noodzakelijke werken zowel in eigen beheer als uitgevoerd door derden. Daarnaast voer je ook beleidsvoorbereidend werk uit in het kader van de algemene taakstelling van het team PDME.
Volgend niet limitatief takenpakket maat deel uit van de functie:

T.a.v. het team arbeiders
    •    Opmaken van de dagelijkse werkplanning
    •    Opvolging en controle van de uitgevoerde werken
    •    Coachen, functioneren en evalueren van de arbeiders uit de groendienst
    •    Geven van interne opleidingen m.b.t. specifieke vakkennis en/of werken met machines
    •    Meewerken waar nodig ( als voorbeeldfunctie)
    •    Organiseren van periodiek overleg
    •    Toezien op vakkundig gebruik van machines en werktuigen
    •    Instaan voor efficiënte organisatie van het team arbeiders
    •    Instaan voor de veiligheid van het team

T.a.v. de inwoners en commissies/werkgroepen
    •    Behandelen van meldingen, formuleren van antwoorden en informeren van de dienst communicatie
    •    Overleg en duiding naar inwoners toe ( plaatsbezoeken,…)
    •    Bijwonen/organiseren van infovergaderingen en werkgroepen ( tijdens en na gebruikelijke werkuren)

T.a.v. het beleid
    •    Opmaak van ontwerpen van herinrichtingen mbt groenaanleg
    •    Bijdragen aan de beleidsvorming op lange termijn op vlak van inzet van medewerkers en middelen
    •    Opmaak jaarlijks budget in overleg met teamverantwoordelijke PDME

T.a.v. het team PDME
    •    Actief bijwonen van periodiek overleg
    •    Aanleveren van technische info mbt de opmaak van bestekken, nazicht van de offertes met opmaak van een gunningsverslag
    •    Controle op goede uitvoering van de groenaanplanten ihkv de waarborgregeling
    •    Beperkte administratieve taken mbt groenborgen, meldingen ea

T.a.v. derden (aannemers)
    •    Opvolgen en controle van de werken
    •    Nazicht van de vorderingsstaten
    •    Organiseren van voorlopige en definitieve oplevering

T.a.v. andere teams/diensten
    •    Zich open en communicatief opstellen t.a.v. vragen van collega’s uit andere diensten
    •    Gebeurlijk ondersteuning bieden aan andere teams ( oa evenementen)
    •    Mee instaan voor een goede werking in de gemeentelijke buitendienst en een goede verstandhouding met de deskundigen openbare werken en facility

Profiel
Je bent in het bezit van een bachelordiploma OF hebt 4 jaar ervaring als leidinggevende binnen een technische omgeving.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Meer info over gevraagde competenties, gedragsvereisten en kennis vind je in de infobundel.

Aanbod
Contract onbepaalde duur - voltijds - verloning volgens barema B1-B3 (brutosalaris min. € 2509,94 - max. € 4229,17) - maaltijdcheques van € 7 - fietsvergoeding - gratis hospitalisatieverzekering - gunstige verlofregeling.
Relevante ervaring wordt in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.
Examens zullen doorgaan in de week van 13 tem 17 juli 2020. Exacte datum volgt weldra.

Interesse?
Solliciteer uiterlijk op 1 juli 2020. (datum poststempel of e-sollicitatie telt)
Je kandidatuur kan je indienen op twee manieren:
- Online via onze website: https://www.nazareth.be/vacatures OF
- Per post: T.a.v. College van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9810 Nazareth
Bekijk onze website www.nazareth.be/vacatures voor meer informatie.
Nog vragen na het lezen van de documentatie? Bel dan naar de personeelsdienst op 09 382 82 58 of mail naar personeelsdienst@nazareth.bevereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert