vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2018]
5,66 euro/cm2

VACATURES GROENDIENST

Op deze pagina kan u vacatures vinden voor diverse functies binnen een gemeentelijke groendienst.
Neem gerust contact met ons op indien u ook een vacature heeft voor uw gemeente. Er zijn 3 mogelijkheden om u personeelsadvertenties naar uw doelpubliek te verspreiden:

Publiceren op de website www.vvog.info
- Het publiceren van vacatures op onze website is gratis voor leden van de VVOG.
- Niet-leden van de VVOG kunnen hun vacature tegen betaling laten opnemen. U vindt de tarieven op de pdf hieronder.

Verspreiden via onze elektronisch nieuwsbrief 'GroenMail' (ong. 2500 mailadressen)
- Het verspreiden van vacatures via 'Groenmail' is gratis voor leden van de VVOG.
- Niet-leden van de VVOG kunnen hun vacature tegen betaling laten verspreiden via 'GroenMail'. U vindt de tarieven op de pdf hieronder.

Publiceren in het vakblad 'Groencontact'
Voor het publiceren van vacatures in het vakblad Groencontact gelden gunstige tarieven, zowel voor leden als niet-leden van de VVOG. Deze speciale tarieven vindt u ook in het pdf-bestand hieronder.

Download de tarieven voor de publicatie van personeeladvertenties

T. 050 33 21 33 - info@vvog.info

 

Vacature gemeente Berlaar
Vacature Beringen_20180208 Het gemeentebestuur van Berlaar gaat over tot de contractuele aanwerving van een

Voltijds adviseur milieu niv Av
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur


Ben je zowel geboeid door het milieutechnische aspect (omgevingsvergunning, bodemverontreiniging,...) als door de duurzame gedachte uitdragen naar de burgers?
Zijn ecologisch natuurbeheer en een milieubewuste gemeente geen loze begrippen voor jou?
Vind je vlot je weg in de Vlarem-wetgeving?
Hou je van het uitwerken van een bomenbeheerplan of het formuleren van advies bij de aanleg van een groen-site, maar bijt je je eveneens graag vast in het energieverbruik en besparingsmethoden hiervoor?
Ben je gedreven om bezig te zijn met afvalbeheer en alles wat erbij komt kijken?

Als je sterk bent met cijfers en goed in het toepassen van geldende wetgeving in een dagelijks milieubeheer, maar ook een stukje creatieve geest bezit die innoverende ontwerpen en visies tot stand kan brengen gedragen door een milieubewuste insteek, dan ben jij de man/vrouw die we zoeken!

Een onderbouwde kennis over milieu gerelateerde onderwerpen is een meerwaarde, maar minstens zo belangrijk zijn doorzettingsvermogen en initiatief nemen, oplossingsgericht denken en de bereidheid om je kennis uit te breiden/op te bouwen waar nodig, aan de hand van opleidingen, work-shops, infosessies, enz….
Een gedetailleerde functieomschrijving vind je op www.berlaar.be/vacatures

AANWERVINGSVEREISTEN
- Ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
- laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum drie maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de gemeente.

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN?
- bruto geïndexeerde aanvangsmaandwedde: 3.046,98 euro excl. haard- of standplaatstoelage
- relevante anciënniteit kan overgenomen worden
- opleiding tot het bekomen van een bekwaamheidsbewijs toezichthouder Vlarem en andere opleidingsmogelijkheden relevant voor de functie
- hospitalisatieverzekering
- maaltijdcheques (8 euro) en fietsvergoeding (23 cent/km)

AANWERVINGSPROCEDURE
- er wordt een schriftelijke proef afgenomen op donderdag 16 augustus 2018
- voor de geslaagden van schriftelijke proef volgt een mondelinge proef op donderdag 23 augustus 2018
- bij de 3 hoogst gerangschikte geslaagde kandidaten worden nadien psychotechnische proeven afgenomen

SCHRIFTELIJKE KANDIDATUREN INDIENEN
- t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 in 2590 Berlaar
- persoonlijke afgifte of e-mail: personeel@berlaar.be
- te bezorgen: curriculum vitae (liefst met foto), kopie van je diploma en een recent (max 3 maanden oud) uittreksel uit het strafregister (Model 1)
- ten laatste op 7 augustus 2018. De datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

HEBT U INTERESSE EN WENST U BIJKOMENDE INLICHTINGEN?
- neem dan contact op met de personeelsdienst via 03 410 19 00 , e-mail: personeel@berlaar.be
Vacature stad Ieper
Vacature Ieper Deskundige groendienst

FUNCTIE:
De dienst grondgebiedszaken/groendienst staat in voor de planning en uitwerking van groenaanleg en renovatie.  Bovendien staat de dienst in voor de uitvoering van alle noodzakelijke taken met betrekking tot het onderhoud van het stedelijk openbaar groen op basis van efficiëntie en effectiviteit.
Je hebt ruime contacten met de administratie van de groendienst, de ploegleiders, aannemers, …

PROFIEL:

Je bent in het bezit van een bachelor diploma of gelijkwaardig dat kennis van groenbeheer aantoont. Tevens voldoe je aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden terug te vinden in de infobundel.  Je vindt deze infobundel bij de vacatures op de website van de stad Ieper.

AANBOD:

- Een voltijdse contractuele tewerkstelling onbepaalde duur.
- Een boeiende en uitdagende functie met verantwoordelijkheid.
- Verloning op niveau B1 – B3 met als extra’s: maaltijdcheques, fietsvergoeding voor woon-werk verkeer, opleidingsmogelijkheden, mogelijkheid tot instappen in de collectieve hospitalisatieverzekering.

INTERESSE?
Bezorg dan uiterlijk op 15 augustus 2018 je motivatiebrief, een uitgebreid curriculum vitae en een kopie van je diploma:
    •    per post verstuurd aan de personeelsdienst, Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper
    •    of tegen ontvangstbewijs aan een medewerker van de personeelsdienst (zelfde adres)
    •    of via e-mail naar wervingen@ieper.be (tegen ontvangstbevestiging)

De postdatum of de datum van het ontvangstbewijs gelden als bewijs.
Schriftelijke proef is voorzien op dinsdag 28 augustus 2018 van 18u00 tot 21u00. Mondeling op dinsdag 4 september 2018. Voor de twee hoogste gerangschikte kandidaten volgt een psychotechnisch proef op maandag 10 september 2018.

Vacature stad Gent
Vacature Haacht Stad Gent stelt meer dan 4000 mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Maak ook jij binnenkort deel uit van dit team?

Momenteel zijn wij op zoek naar:

coördinator-expert projectleider Groendienst (m/v/x)
contractueel – Groendienst – niveau A

jouw functie:
Om de ambities op vlak van een groene stad waar te maken, werkt de Groendienst continu aan het ontwikkelen van nieuw groen of het vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de verdere uitwerking van de vier Gentse groenpolen. Om dit mee te realiseren ben jij als projectleider verantwoordelijk voor de grotere of organisatorisch complexe groenprojecten, van begin tot einde. Je zet hierbij je uitgebreide technische expertise in en gaat constructief in overleg met de vele betrokken partners, zoals overheidsdiensten, nutsbedrijven, aannemers en buurtbewoners. Je ondersteunt en begeleidt jouw collega’s op technisch en organisatorisch vlak binnen de verschillende fases van een project. Indien nodig geef je functioneel leiding aan een team van projectmedewerkers.

voorwaarden:
- OF een master diploma en 2 jaar relevante professionele werkervaring in groenbeleid, -aanleg of -beheer
- OF een master diploma bio(ingenieurs)wetenschappen in een relevante afstudeerrichting (bijvoorbeeld optie bos- en natuurbeheer,…) of gelijkwaardig en 2 jaar relevante werkervaring

ons aanbod:
- een job in Gent
- afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie
- bruto startloon van 3.876,71 euro per maand (met 2 jaar relevante ervaring)
- eventueel meerekenen van relevante anciënniteit
- een contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur
- extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering
- aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden
- gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding

interesse?
- bekijk alle informatie over deze vacature (de functie, voorwaarden en selectieprocedure) op deze webpagina.
- solliciteer online
- ten laatste op 27 augustus 2018

Dienst Selectie en Mobiele Ploeg - tel. 09 266 75 60 - vacatures@stad.gent - www.stad.gent/solliciteren

Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de Bij

VVSGHet Beeld van Morgen

Monteflores

Barenbrug

Belrobotics

Best Selectl

De Ceuster

Garsy


Willaert