vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2019]
5,84 euro/cm2

INSPIRATIEDAGEN 2019
Inspiratiedagen
Dit voorjaar organiseert VVOG inspirerende werkbezoeken aan excellente en vernieuwende vormen van ’openbare groenvoorziening’.  Graag nodigen wij u uit om één of meer van deze projecten te bezoeken. Elk bezoek start om 13 u. en wordt ingeleid en begeleid door de plaatselijke schepen en/of groendeskundige al dan niet samen met andere deskundigen (ontwerper, …).

Om u in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de VVOG, nodigen wij u reeds uit om 12 uur. Wij geven dan graag toelichting bij onze werking en zorgen voor een hapje en een drankje.

Het aantal deelnemers per sessie is beperkt.
Indien u interesse heeft om deel te nemen aan één of meerdere excursies dan kan u zich hieronder inschrijven.

Overzicht inspiratiedagen 2019
  • 26 februari 2019 | Groenstructuurplanning in Gent
  • 20 maart 2019 | Inrichting Zuidflank Overijse
  • 27 maart 2019 | Kwaliteitskamer in Beringen
  • 18 april 2019 | Groene inbreidingsprojecten in Brugge
  • 24 april 2019 | Heizijdse velden in Turnhout
  • 8 mei 2019 | Groene Long in Kuurne
  • 14 mei 2019 | Groene begraafplaatsen in Roeselare

Geplande inspiratiedagen in het najaar van 2019

  • Sint-Niklaas | Groene begraafplaats Heimolen
  • Leuven | Binnenstad
  • Diest | De nieuwe Demer

Wij houden deze webpagina constant up-to-date om u op de hoogte te houden van de juiste data en plaatsen van alle inspirerende activiteiten.

26 februari 2019 - Groenstructuurplanning in Gent
Inspiratiedag Gent De Gentse gemeenteraad keurde in 2012 een groenstructuurplan goed met een uitgewerkte groenvisie tot 2030. Vorig jaar werd een voorontwerp van thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (Groen RUP) goedgekeurd. Kom kennismaken met de Gentse aanpak.

LOCATIE
Restaurant ‘t Boerenhof | Gentstraat 2 | 9041 Oostakker

PROGRAMMA
12 – 13 u. | Verwelkoming en info over de VVOG-werking
13 – 15 u. | Uiteenzetting door Sofie Custers en Liesbeth De Smet, Groendienst Gent |Wat is een groenstructuurplan? | Wat is een Groen RUP? | Hoe ga je te werk? | Ervaringen van Gent
15 – 16 u. | Plaatsbezoek aan Groen RUP – deelgebied Slotendries (bosuitbreiding, eigendomstructuur, realisatiestrategie)

KOSTPRIJS
Ledenprijs  60,00 euro (excl. BTW) | niet-ledenprijs  120,00 euro (excl. BTW)

Extra
info > Artikel 'Groenstructuurplan Gent
' uit Groencontact 2018/4

Inschrijven voor het studiebezoek te Beveren

Indien  de bovenstaande inschrijfmodule op uw toestel problemen zou geven dan kan u ook inschrijven via een mail naar info@vvog.info.
20 maart 2019 - Inrichting Zuidflank Overijse
Inspiratiedag Gent Om het centrum van Overijse te beschermen tegen wateroverlast werd de steile zuidelijke helling vorig jaar volledig heringericht met aandacht voor waterbuffering in combinatie met recreatie.

LOCATIE
CC Den blank | Begijnhof 11 | 3090 Overijse

PROGRAMMA
12.00 u. | Verwelkoming en info over de VVOG-werking
13.00 u. | Inleiding op het plaatsbezoek
14.00 u. | Plaatsbezoek
16.00 u. | Afronding
 
KOSTPRIJS
Ledenprijs  60,00 euro (excl. BTW) | niet-ledenprijs 
120,00 euro (excl. BTW)
 
Extra
info > In Groencontact 2019/1 verschijnt een artikel over de Zuidflank te Overijse.

Inschrijven voor de inspiratiedag te Overijse

Indien  de bovenstaande inschrijfmodule op uw toestel problemen zou geven dan kan u ook inschrijven via een mail naar info@vvog.info.
27 maart 2019 - Kwaliteitskamer in Beringen
Inspiratiedag Beringen Met de installatie van een ’kwaliteitskamer’, die plannen van studiebureaus objectief beoordeelt, wil de stad de inrichting van het openbaar domein deskundiger aanpakken.

LOCATIE
United Experts | B-mine | Koolmijnlaan 201 | 3580  Beringen

PROGRAMMA
12.00 u. | Verwelkoming en info over de VVOG-werking
13.00 u. | Inleiding op het plaatsbezoek
13.30 u. | Plaatsbezoek
16.00 u. | Afronding

KOSTPRIJS
Ledenprijs 60,00 euro (excl. BTW) | niet-ledenprijs 120,00 euro (excl. BTW)

Inschrijven is binnenkort mogelijk!
18 april 2019 - Groene inbreidingsprojecten in Brugge
Inspiratiedag Gent In het verdichte centrum van Brugge werden in de voorbije jaren een aantal inpandige ruimten heringericht met aandacht voor kwalitatief groen. Kom kennismaken met enkele van deze projecten.

LOCATIE
Huis van de Bruggeling | vlakbij NMBS-station | 8000 Brugge

PROGRAMMA
12.00 u. | Verwelkoming en info over de VVOG-werking
13.00 u. | Inleiding op het plaatsbezoek
13.30 u. | Plaatsbezoek
16.00 u. | Afronding

KOSTPRIJS
Ledenprijs 60,00 euro (excl. BTW) | niet-ledenprijs 120,00 euro (excl. BTW)

Extra
info
- Open ruimte beleidsplan (pdf)
- https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/82113
- http://www.erfgoedforumbrugge.be/Klooster_Redemptoristinnen_Beschrijving.html

Inschrijven is binnenkort mogelijk!
24 april 2019 - Heizijdse velden in Turnhout
Inspiratiedag Turnhout In het noorden van de stad wordt een duurzame wijk uitgebouwd. Via een uitgebreid participatietraject wordt een uitgestrekt park ontwikkeld met aandacht voor integratie van water, avontuurlijk spelen en stadslandbouw (CSA).

LOCATIE
Stadsboerderij | Veldekensweg 10 | 2300 turnhout

PROGRAMMA
12.00 u. | Verwelkoming en info over de VVOG-werking
13.00 u. | Inleiding op het plaatsbezoek
13.30 u. | Plaatsbezoek
16.00 u. | Afronding

KOSTPRIJS
Ledenprijs 60,00 euro (excl. BTW) | niet-ledenprijs 120,00 euro (excl. BTW)

Inschrijven is binnenkort mogelijk!
8 mei 2019 - Groene long in Kuurne
Inspiratiedag Gent Twintig jaar geleden werd in Vlaanderen het eerste natuurpark aangelegd op terreinen die eigenlijk bestemd waren voor woonuitbreiding. Dankzij een volgehouden beheer is de Groene Long in Kuurne momenteel een schitterend gemeentelijk park met een hoge natuurwaarde en grote biodiversiteit.

LOCATIE
NEC Het Slot | Oud-strijderslaan 40 | 8520 Kuurne

PROGRAMMA
12.00 u. | Verwelkoming en info over de VVOG-werking
13.00 u. | Inleiding op het plaatsbezoek
13.30 u. | Plaatsbezoek
16.00 u. | Afronding
 
KOSTPRIJS
Ledenprijs  60,00 (excl. BTW) | niet-ledenprijs 
120,00 euro (excl. BTW)
 
Extra
info
- Artikel 'Groene long te Kuurne' in Groencontact 2018/4.
- http://frisinhetlandschap.be/project_groene-long-kuurne

Inschrijven
is binnenkort mogelijk!


Opgelet: Maximaal 30 personen!
14 mei 2019 - Groene begraafplaatsen in Roeselare
Inspiratiedag Roeselare Roeselare was een van de eerste gemeenten die de begraafplaatsen systematisch vergroende. Met als motto ’meewerken met de natuur geeft de beste resultaten’ kan Roeselare mooie voorbeelden tonen van duurzame begraafplaatsen.

LOCATIE
Stadhuis | Zaal Rolarius | Botermarkt 2 | 8800 Roeselare

PROGRAMMA
12.00 u. | Verwelkoming en info over de VVOG-werking
13.00 u. | Inleiding op het plaatsbezoek
13.30 u. | Plaatsbezoek
16.00 u. | Afronding

KOSTPRIJS
Ledenprijs 60,00 euro (excl. BTW) | niet-ledenprijs 120,00 euro (excl. BTW)

Inschrijven is binnenkort mogelijk!vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de Bij

VVSGThomas

Best Selectl


Willaert