vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
VORMING > Cursussen

ga naar het volledig aanbod cursussen van de vereniging voor openbaar groen

Voor de uitbouw van een degelijk groenbeleid is permanente vorming onontbeerlijk. Ook in de groensector.

De Vereniging voor Openbaar Groen organiseert bijscholings- en vormingscursussen specifiek gericht naar arbeiders en kaderpersoneel van de openbare groendiensten. De cursussen werden getoetst aan de dagelijkse realiteit binnen de groendienst. Inhoudelijk wordt gestreefd naar een evenwicht tussen theorie en praktijk.

Alle VVOG-cursussen zijn aangepast aan de behoeften van vorming in het kader van de loopbaan van het gemeentepersoneel met voor elk personeelsniveau aangepaste cursussen.

Deelnemers ontvangen een door de Vlaamse gemeenschap officieel erkend getuigschrift.

Ontdek hier onze vormingsbrochure!

U kan steeds contact met ons nemen voor cursussen die op uw gemeente zouden kunnen plaats vinden of 'Ó la carte'-cursussen.

Voor alle informatie over de cursussen kunt u contact opnemen met Doreen Leuntjens op tel. 050/33 21 33 of via e-mail op vorming@vvog.info

Abonneren op Groenmail, de electronische nieuwsbrief van de VVOG, met o.a. up-to-date informatie over de cursussen, kan door een mailtje te sturen naar groenmail@vvog.info met de vermelding van de e-mailadressen die Groenmail wensen te ontvangen.

Co÷rdinator vorming: Doreen Leuntjens
Medewerkers: Jos De Wael, Emmanuel Ampe, Peter Van Dyck
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGDolmans

Thomas

Best Selectl


Oenosan

Willaert