vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2018]
5,66 euro/cm2

DIENSTVERLENING > Studieuitstap 'Groen Brussel'

Studiebezoek 'Groen Brussel' - 1 juni 2017
Kom kennismaken met enkele verrassende wijk- en buurtparken in het Brussels Gewest

Brussel is een groene stad met onvermoede parkjes en verrassende natuur op plaatsen waar je ‘t niet verwacht. Brussel is qua oppervlakte groen een van de groenste hoofdsteden van Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest speelt een belangrijke en cruciale rol in het vergroenen van onze hoofdstad. Ieder jaar worden door ‘Leefmilieu Brussel’ nieuwe groenprojecten gerealiseerd. De sociale rol van groen is voor de Brusselse overheid vaak een belangrijke drijfveer om nieuwe ‘groene plekjes’ te creëren. Buurtkinderen van alle leeftijden moeten er kunnen ravotten en zich uitleven. Anderzijds besteedt ‘Leefmilieu Brussel’ ook veel aandacht aan biodiversiteit en natuurontwikkeling. Tenslotte wordt de laatste jaren ook veel geïnvesteerd in ‘groene verbindingen’ die fietsers en voetgangers toelaten om zich veilig door de hoofdstad te verplaatsen in een groene omgeving.

Doelgroep
Groenambtenaren, beheerders en mandatarissen van openbaar groen, milieuambtenaren, ontwerpers, ruimtelijke planners, …

Datum
Donderdag 1 juni 2017

Deelnameprijs (incl. deskundige begeleiding, lunch, busrit, documentatie)
- 60 euro (leden VVOG)
- 120 euro (niet-leden VVOG)

Uiterste inschrijvingsdatum
De inschrijvingen zijn afgesloten. Gelieve het secretariaat van de VVOG te contacteren als u nog interesse hebt.

Programma
8:45 - Verzamelen in het NMBS-station Brussel Noord
9:00 - Vertrek wandeling: Koning Albert II-laan - Gaucheretpark - Zennepark - Havengebouw van Brussel - Tour & Taxis - Parckfarm (cityfarming) - toekomstige groene verbinding naar Bockstael.
11:30 - Kennismaking met het passiefgebouw van de Brusselse overheidsdienst ‘Leefmilieu Brussel’ en  toelichting bij het groen van het Brussels Gewest
13:00 - Lunch
14:00 - Vertrek met de bus naar het Koning Boudewijnpark in Jette. Wandeling doorheen het uitgestrekte park die eindigt in het Laarbeekbos.
17:00 - Met de bus pikt terug naar het NMBS-station Brussel Noord.

U kan de uitnodiging met alle details hier downloaden!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de Bij

VVSGHet Beeld van Morgen

Monteflores

Barenbrug

Belrobotics

Best Selectl

De Ceuster

Garsy


Willaert