vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2018]
5,66 euro/cm2

DIENSTVERLENING > 52ste Provinciale Technische Werkvergadering

52ste Provinciale Technische Werkvergadering
Positieve ervaringen met pesticidenvrij beheer van het openbaar domein

Leuven | Brugge | Hasselt | Gent | Antwerpen

Wij hebben het genoegen u en/of uw medewerker uit te nodigen op de 52ste editie van de Provinciale Technische Werkvergaderingen (PTW) van de Vereniging voor Openbaar Groen. PTWs worden twee keer per jaar georganiseerd op verschillende data en plaatsen (verspreid over Vlaanderen). U bent vrij om te kiezen naar welke vergadering u komt. De PTWs zijn opgevat als workshop met actieve inbreng van de deelnemers.

Het verbod op het gebruik van pesticiden is bijna twee jaar in voege. Ongetwijfeld ondervindt u op bepaalde plaatsen of op sommige momenten van het jaar nog problemen. Maar wellicht kunt u ook terugblikken op positieve ervaringen. Tijdens deze workshop willen we vragen om collegiaal te communiceren over uw positieve ervaringen.

Wij rekenen op uw gewaardeerde medewerking en hopen u te verwelkomen op n van onze vergaderingen.

Programma
13:00 Onthaal
13:15 Uw ervaringen met pesticidenvrij beheer
14:30 Pauze
14:45 Vervolg ervaringsuitwisseling
16:00 Einde

U kan de uitnodiging met alle details hier downloaden!

Doelgroep
Beheerders openbaar groen, boombeheerders, beheerders openbaar domein.

De PTW wordt nog slechts 1 maal georganiseerd*.

VAC Antwerpen | dinsdag 21 november 2017
Zaal 02.1 | Lange Kievitstraat 111 bus 64 | 2018 Antwerpen

Deelname in de kosten
Deelname is GRATIS met dank aan de VMM. Om organisatorische redenen kunnen maximaal 2 personen per gemeente deelnemen. De activiteit is uitzonderlijk ook toegankelijk voor niet-leden-gemeenten van de VVOG.

Inschrijving is verplicht | Indien op het laatste moment iemand niet aanwezig kan zijn, kan hij/zij zich laten vervangen door een collega.

Uiterste inschrijvingsdatum
U dient uiterlijk 5 werkdagen voor het plaatsvinden van de werkvergadering in te schrijven.

- Elektronisch inschrijven kan u via de knop hier onder!

Inschrijven voor de finaledag van de Groene Lente 2016
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de Bij

VVSGHet Beeld van Morgen

Monteflores

Barenbrug

Belrobotics

Best Selectl

De Ceuster

Garsy


Willaert