vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
DIENSTVERLENING > Technisch advies

Voor wie?
De documentatieaanvragen en adviezen worden enkel gegeven aan de leden-gemeenten. Als lid kan men documentatie en/ of (technische) adviezen betreffende het openbaar groen aanvragen. De adviezen worden op een objectieve, neutrale wijze gegeven. Voor erg gespecialiseerde materies of onderzoeken verwijzen we door naar beter geplaatste personen, instellingen of firma’s.

Welke soorten documentatieaanvragen en adviezen zijn er?

Eenvoudige documentatieaanvraag
Een documentatieaanvraag bestaat uit het verstrekken van enkele kopijen uit een vakblad of een publicatie. De aanvraag is beperkt in hoeveelheid kopijen en de inhoud van de vraag is te vinden in onze bibliotheek of de archieven van de studiedienst.

Uitgebreide documentatieaanvraag
Een uitgebreide documentatieaanvraag bestaat uit het verstrekken van uitgebreide informatie over een of meerdere onderwerpen waarbij een gespecialiseerd personeelslid van de VVOG de nodige onderzoeken dient te verrichten en externe instanties dient te raadplegen.

Telefonisch advies
Dit gaat over korte adviezen waarbij we informatie verstrekken via telefoon, post en/of mail. Er is geen verdere schriftelijke uitwerking van dit advies.

Schriftelijk advies (uitgebreid)
Dit advies bevat een begeleidende brief en een geschreven document.  Meestal bestaat het uit enkele bladzijden tekst en een aantal copies uit tijdschriften, boeken, documenten en/of fotobestanden uit de bibliotheek van de VVOG.

Plaatsbezoek met een beperkt technisch advies
Bij een plaatsbezoek komt een gespecialiseerd personeelslid van de VVOG de situatie ter plaatse analyseren, beoordelen en adviseren. Indien noodzakelijk wordt naderhand bijkomende informatie doorgegeven.  Indien gewenst kan er een schriftelijk verslag van de bespreking opgemaakt worden.

Uitgebreid technisch advies
Een uitgebreid technisch advies is een studie die meerdere werkdagen in beslag neemt.  Voor een dergelijk advies wordt steeds een offerte opgemaakt met bepaling van de kostprijs, de te presteren werkuren, een duidelijke omschrijving van de opdracht en een tijdsplanning.  In principe kan een uitgebreid technisch advies niet meer dan 5 werkdagen van een gespecialiseerd personeelslid in beslag nemen.  De opdracht voor een uitgebreid technisch advies wordt aangevraagd door middel van een bestelbon. Indien bij de offerteaanvraag een verkennend plaatsbezoek noodzakelijk is wordt er  € 200,00/halve dag aangerekend.

Welke kosten zijn verbonden aan bovenvermelde adviezen?
- Eenvoudige documentatieaanvraag: geen kosten
- Uitgebreide documentatieaanvraag: € 100,00/ advies
- Telefonisch advies: geen kosten
- Uitgebreid schriftelijk advies: € 100,00/ advies
- Plaatsbezoek: € 200,00/halve dag (exclusief verplaatsingskosten)
- Schriftelijk verslag na plaatsbezoek: € 100,00
- Uitgebreid technisch advies: € 2000,00 (minimumbedrag)

Tarieven goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 12 juni 2014 te Genk
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans
Willaert