vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2018]
5,66 euro/cm2

VACATURES GROENDIENST > Vacature gemeente Berlaar
Vacature Beringen_20180208 Het gemeentebestuur van Berlaar gaat over tot de contractuele aanwerving van een

Voltijds adviseur milieu niv Av
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur


Ben je zowel geboeid door het milieutechnische aspect (omgevingsvergunning, bodemverontreiniging,...) als door de duurzame gedachte uitdragen naar de burgers?
Zijn ecologisch natuurbeheer en een milieubewuste gemeente geen loze begrippen voor jou?
Vind je vlot je weg in de Vlarem-wetgeving?
Hou je van het uitwerken van een bomenbeheerplan of het formuleren van advies bij de aanleg van een groen-site, maar bijt je je eveneens graag vast in het energieverbruik en besparingsmethoden hiervoor?
Ben je gedreven om bezig te zijn met afvalbeheer en alles wat erbij komt kijken?

Als je sterk bent met cijfers en goed in het toepassen van geldende wetgeving in een dagelijks milieubeheer, maar ook een stukje creatieve geest bezit die innoverende ontwerpen en visies tot stand kan brengen gedragen door een milieubewuste insteek, dan ben jij de man/vrouw die we zoeken!

Een onderbouwde kennis over milieu gerelateerde onderwerpen is een meerwaarde, maar minstens zo belangrijk zijn doorzettingsvermogen en initiatief nemen, oplossingsgericht denken en de bereidheid om je kennis uit te breiden/op te bouwen waar nodig, aan de hand van opleidingen, work-shops, infosessies, enzÖ.
Een gedetailleerde functieomschrijving vind je op www.berlaar.be/vacatures

AANWERVINGSVEREISTEN
- Ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
- laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum drie maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de gemeente.

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN?
- bruto geÔndexeerde aanvangsmaandwedde: 3.046,98 euro excl. haard- of standplaatstoelage
- relevante anciŽnniteit kan overgenomen worden
- opleiding tot het bekomen van een bekwaamheidsbewijs toezichthouder Vlarem en andere opleidingsmogelijkheden relevant voor de functie
- hospitalisatieverzekering
- maaltijdcheques (8 euro) en fietsvergoeding (23 cent/km)

AANWERVINGSPROCEDURE
- er wordt een schriftelijke proef afgenomen op donderdag 16 augustus 2018
- voor de geslaagden van schriftelijke proef volgt een mondelinge proef op donderdag 23 augustus 2018
- bij de 3 hoogst gerangschikte geslaagde kandidaten worden nadien psychotechnische proeven afgenomen

SCHRIFTELIJKE KANDIDATUREN INDIENEN
- t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 in 2590 Berlaar
- persoonlijke afgifte of e-mail: personeel@berlaar.be
- te bezorgen: curriculum vitae (liefst met foto), kopie van je diploma en een recent (max 3 maanden oud) uittreksel uit het strafregister (Model 1)
- ten laatste op 7 augustus 2018. De datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

HEBT U INTERESSE EN WENST U BIJKOMENDE INLICHTINGEN?
- neem dan contact op met de personeelsdienst via 03 410 19 00 , e-mail: personeel@berlaar.be


vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de Bij

VVSGHet Beeld van Morgen

Monteflores

Barenbrug

Belrobotics

Best Selectl

De Ceuster

Garsy


Willaert