vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2018]
5,66 euro/cm2

VACATURES GROENDIENST > Vacature stad Brugge
Vacature Brugge_20180209 Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor

Ontwerper bij Openbaar Domein 

salarisschaal B1-B3

- Je draagt bij tot een kwalitatief openbaar domein door het uitwerken van ontwerpen, beheersplannen en aanbestedingsdossiers,  zowel in de grijze als groene omgeving.
- Daarnaast is het planologische aspect van belang onder de vorm van de advisering binnen de ruimtelijke ordening. 
- Je neemt één van volgende specifieke rollen in: sectoraal ontwerper, generiek ontwerper kind en jongeren/sport en recreatie, generiek ontwerper bomen of generiek ontwerper infra.

Wat wordt er van jou verwacht?
- Je beschikt over een generiek bachelordiploma én 2 jaar relevante werkervaring.
- OF je beschikt over een specifiek bachelordiploma  in de agro- en biotechnologie richting groenmanagement; in de landschaps- en tuinarchitectuur; in toegepaste architectuur; in de bouw; als burgerlijk ingenieur; of een ander gelijkwaardig en relevant diploma.
- Je hebt, naast de noodzakelijke programmakennis, ook grondige kennis van CAD (Microstation) en basiskennis GIS, of je bent bereid je dit eigen te maken.
- Je beschikt over doelgerichte kennis voor één van de specifieke rollen zoals eerder vermeld en verder toegelicht in de functieomschrijving.
- Je hebt ruime kennis van wetgeving en regelgeving op stedenbouw en ruimtelijke ordening. Kennis van wetgeving op overheidsopdrachten vormt een pluspunt.

Wat bieden wij jou aan?
Bruto maandsalaris op niveau B1-B3 (geïndexeerd) voor een voltijdse contractuele aanstelling: 2.462,68 euro.
Anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig verrekend.
Zie daarnaast ook nog onze “Onze troeven” op www.brugge.be/vacatures.

Solliciteren
Deadline: 25 februari 2018
Surf naar de vacatures op www.brugge.be/vacatures en klik op de knop “Solliciteren”. 
Vul de gevraagde gegevens in. Voeg je CV (met indien van toepassing gedetailleerde opsomming van de gevraagde ervaring), motivatiebrief en een kopie van het gevraagde diploma toe. 
OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

Meer Info
betreffende de functieomschrijving, het selectieprogramma of meer informatie over de soorten selectieprocedures en algemene aanwervingsvoorwaarden vind je op www.brugge.be/vacatures.

Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de Bij

VVSGHet Beeld van Morgen

Monteflores

Barenbrug

Belrobotics

Best Selectl

De Ceuster

Garsy


Willaert