vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2017]
5,43 euro/cm2

VACATURES GROENDIENST > Vacature HoGent

Wetenschappelijk medewerker
in het kader van het PWO-onderzoek 'Beheren van bladluizen op bomen
met behulp van natuurlijke vijanden'

De HoGent zoekt een wetenschappelijk medewerker voor een voltijdse betrekking in het kader van het bovenvermelde proefproject.

Meer informatie betreffende de toelatingsvoorwaarden, de taakomschrijving, competentievereisten, salaris, aanwerving en kandidaatstelling vindt u hier.
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de Bij

VVSGLandmax

Thomas

Best Selectl

De Ceuster


Willaert