vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2017]
5,43 euro/cm2

VACATURES GROENDIENST > Vacature gemeente Kuurne

Deskundige ruimtelijke omgeving
in contractueel dienstverband, voltijds, niveau B1-B3

Taken: je werkt onder leiding van het diensthoofd ruimtelijke omgeving. Je staat mee in voor de duurzame ontwikkeling, het (laten) uitvoeren en opvolgen van de diverse plannen m.b.t. stedenbouw, ruimtelijke ordening, wonen en milieu.
Vereisten: ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs dat toegang geeft tot niveau B. Relevante ervaring is een pluspunt.
Selectie: een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Aan de selectieproeven kan een preselectie voorafgaan.

Wij bieden aan :
De brutomaandwedde is minimaal 2.412,49 euro.

Relevante ervaring in de privésector en als zelfstandige kunnen in aanmerking komen.
Het loon wordt aangevuld met een fietsvergoeding (0,15 euro per km), maaltijdcheques (5 euro per cheque), een flexibele verlofregeling, een gratis hospitalisatieverzekering.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd die twee jaar geldig is.

De uitgebreide functiebeschrijving en de selectieprocedure zijn te vinden op onze website www.kuurne.be of te verkrijgen op telefoonnummer 056/73.71.17.

Solliciteren kan aan de hand van de specifieke inschrijvingsformulieren te vinden op onze website. Dit moet samen met een curriculum vitae en een kopie van het diploma aangetekend gestuurd worden naar het College van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 9, 8520 Kuurne, of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij de personeelsdienst.

De inschrijvingen sluiten af op 25 september 2017. Te laat ingediende kandidaatstellingen komen niet meer in aanmerking.
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de Bij

VVSGLandmax

Thomas

Best Selectl

De Ceuster


Willaert