vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2018]
5,66 euro/cm2

VACATURES GROENDIENST > Vacature stad Hasselt
Vacature Hasselt_20180606 Deskundige Groendienst

GRAAD: Deskundige | RANG: Bv | WEDDESCHAAL: B1 – B2 – B3 | TE BEGEVEN VIA: Aanwerving – contractueel – voltijds

PLAATS IN HET ORGANOGRAM
Je werkt onder leiding van de groenambtenaar.

HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE
Je wordt medeverantwoordelijk voor het beheer van de parken, de plantsoenen, de bermen, de laanbomen, de kerkhoven, de bossen en de natuurgebieden van de Stad Hasselt. Je zal instaan voor onder andere:
- het opstellen van een technische beschrijving voor een bijzonder bestek met oog op het aanbesteden van (onderhouds-)werken;
- het controleren van (onderhouds-)werken, vorderingsstaten, facturen…;
- het inventariseren van groen en het inbrengen en beheren van deze gegevens in een applicatie van een geografisch informatiesysteem (GIS);
- het opstellen van adviezen (kapvergunning… );
Je moet een beplantingsplan kunnen ontwerpen en kunnen uittekenen op een computer aan de hand van het tekenprogramma Autocad.
Af en toe dien je (al of niet in teamverband) bijzondere opdrachten uit te voeren, zoals het organiseren van een manifestatie tijdens een weekend.

Een overzicht van de vacature met een volledige functieomschrijving kan u hier downloaden.

VOORWAARDEN
- een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie, dit moet blijken uit een uittreksel van het strafregister;
- de burgerlijke en politieke rechten hebben;
- medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving over het welzijn van de werknemers op het werk;
- bachelor diploma of diploma hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs; gezien de functie-inhoud beogen we kandidaten met een bachelor diploma in de agro- en biotechnologie (groenmanagement of gelijkwaardig); Dit diploma moet je behalen in het Nederlands. Anders is het vereist dat je geslaagd bent op een taalexamen op het niveau van de functie dat je afgelegd hebt bij Selor. De kandidaten die een buitenlands diploma voorleggen moeten een gelijkwaardigheidserkenning met een Belgisch diploma voorleggen (meer informatie: www.naric.be > aanvraagformulieren);
- slagen in selectieproeven die bestaan uit een schriftelijke proef (100 punten), een mondelinge proef (100 punten) en een psychotechnische proef (gunstig of ongunstig). Enkel de kandidaten die 50% behalen op een proef worden uitgenodigd voor de volgende proef.
- De eerste proef vindt onder voorbehoud plaats op 10 juli 2018.

WIJ BIEDEN U
- een boeiende en gevarieerde job;
- de mogelijkheid tot vorming;
- een verloning in het barema B1/B2/B3;
- een minimum bruto jaarloon van 27 564,12 EUR en een maximum bruto jaarloon van 36 820,56 EUR;
- de aanvangswedde kan eventueel verhoogd worden met relevante beroepservaring;
- reglementaire vergoedingen en bijkomende extra legale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding…).

KANDIDATUURSTELLING
Je sollicitatie moet ten laatste op 24 juni 2018 toekomen bij de Stad Hasselt, Personeelsdienst – Aanwervingen, Groenplein 1, 3500 Hasselt. Je kan je sollicitatie per post versturen naar bovengenoemd adres, afgeven op dit adres of e-mailen naar loopbaan@hasselt.be.
Je sollicitatie bestaat uit de volgende stukken:
- een sollicitatiebrief;
- een gedetailleerd curriculum vitae;
- een afschrift van het vereiste studiebewijs – laatstejaarsstudenten moeten hun vereiste diploma ten laatste op het ogenblik van de effectieve aanstelling meebrengen. Een schoolbewijs moet in dit geval toegevoegd worden.

We houden je enkel via e-mail verder op de hoogte.

De Stad Hasselt is geïnteresseerd in je capaciteiten, ongeacht leeftijd, afkomst, kleur, religie of geaardheid!

- Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Geert Vande Kerkhof (011 23 93 83 of via geert.vandekerkhof@hasselt.be).
- Voor meer vragen over de aanwervingsprocedure kan je contact opnemen met Laurens Bammens (011 23 96 13 of via loopbaan@hasselt.be).vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de Bij

VVSGHet Beeld van Morgen

Monteflores

Barenbrug

Belrobotics

Best Selectl

De Ceuster

Garsy


Willaert