vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2018]
5,66 euro/cm2

VACATURES GROENDIENST > Vacature stad Beringen
Vacature Beringen_20180208 Diensthoofd wegen en publieke ruimte

Info
- Bestuur: Stad Beringen
- Contract: Onbepaalde duur - contractueel
- Werkduur: Voltijds
- Weddeschaal: A1a-A2a
- Vereisten: Masterdiploma
- Sollicitatieprocedure: Aanwervingsprocedure met aanleg wervingsreserve
- Solliciteer tot en met: 8 maart 2018

Functie
Als diensthoofd wegen & publieke ruimte krijg je een actieve en brede rol in de verdere ontwikkeling van Beringen. In de komende jaren staan er in Beringen tal van uitdagende projecten op stapel zoals de herinrichting van het marktplein, de ontwikkeling van PPS-projecten met aanleg van publieke ruimte, de bouw van nieuwe kanaalbruggen in Beringen en Tervant en tal van wegenis- en rioleringswerken. Als diensthoofd stuur je deze projecten aan, samen met de medewerkers van je dienst en externe studiebureaus.

Profiel
- Je bezit een masterdiploma, een diploma van het universitair onderwijs, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld in met universitair onderwijs
- Je hebt een gedegen technische kennis in wegenis en rioleringswerken
- Je beschikt over het nodige organisatietalent en oordeelkundig vermogen om de dossiers/projecten uit te voeren en op te volgen
- Je beschikt over leidinggevende vaardigheden om je team te coachen
- Je bent een sterke communicator en hebt overtuigingskracht
- Je werkt zelfstandig, onderhandelings-, oplossings- en resultaatgericht

Aanbod
- Een verantwoordelijke en boeiende functie met op korte termijn heel wat uitdagingen
- Een verloning in weddeschaal A1a-A2a - eventueel aangevuld met relevante anciŽnniteit uit de privťsector of als zelfstandige tot max. 10 jaar, overheidsanciŽnniteit wordt onbeperkt overgenomen.  (Brutoloon min. 2987 EUR- max. 3698 EUR)
- Maaltijdcheques
- Fietsvergoeding
- Opbouw tweede pensioenpijler
- Eco-cheques
- Terugbetaling abonnement openbaar vervoer (50%)
- Glijdende werkuren
- Kansen tot bijkomende vorming
- Deelname aan verschillende acties en activiteiten in het kader van B-fit (het gezondheidsproject van stad en OCMW Beringen) alsook van de team Beringen (vriendenkring personeel stad & OCMW)
- Alle geslaagden worden opgenomen in een wervingsreserve

Bijkomende informatie
- De uiterste datum voor je kandidatuurstelling is 8 maart 2018.
- Solliciteren kan via onderstaande link en door het uploaden van volgende documenten: CV, Motivatiebrief, Scan diploma. Je ontvangt  onmiddellijk een bevestiging van je sollicitatie. Alle verdere informatie betreffende deze procedure wordt via mail verstuurd naar het door jou ingegeven e-mailadres.
- Eerste selectie op basis van schriftelijke proef op 20 maart 2018 van 9-12u. Tweede selectie op basis van een mondelinge proef op 5 april 2018.
- Voor meer informatie over de wijze van kandidatuurstelling, de aanwervingsprocedure en de tewerkstelling kan je terecht bij Carolien Timmermans, dienst HRM: carolien.timmermans@beringen.be - 011 43 02 88. Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Wim Smolders: wim.smolders@beringen.be - 011 43 03 84.

Meer informatie over deze vacature en online soliciteren kan via deze link!vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de Bij

VVSGHet Beeld van Morgen

Monteflores

Barenbrug

Belrobotics

Best Selectl

De Ceuster

Garsy


Willaert