vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
ORGANISATIE > Bestuur > Financieel Comité
Raad van Bestuur 2019 Het financieel beleid van de vereniging wordt jaarlijks voorbereid door het Financieel Comité dat bestaat uit drie leden, die verkozen worden door de Algemene Vergadering voor een periode van 6 jaar. Het Financieel Comité is belast met het toezicht van de rekeningen en brengt jaarlijks verslag uit aan de Algemene Vergadering.

Leden Financieel Comité

  • Mevr. Lies De Witte, Deerlijk


  • Mevr. Roos Tack, Tielt


  • Dhr. Luc Verguts, Geel

vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans
Willaert