vvog, vereniging voor openbaar groen

Persteksten


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
STUDIECENTRUM > Kilometerheffing, ook voor voertuigen groendienst

Vanaf 1 april 2016 wordt de kilometerheffing voor vrachtwagens ingevoerd. De heffing is van toepassing op voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer over de weg van goederen waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt, dus ook op de gemeentelijke voertuigen die daaronder vallen. De heffing wordt uitsluitend geheven voor verplaatsingen op de wegen zoals aangegeven in bijlage 2 van decreet tot invoering van de kilometerheffing. Het tarief in Vlaanderen en een kaart met de wegen waarop dit tarief zal gelden, kan u ook vinden op de website van de Vlaamse Belastingdienst: http://belastingen.vlaanderen.be

Registratie en On Board Unit
Sinds 1 oktober 2015 kan men de vrachtwagens registreren voor de kilometerheffing. Met ingang van 1 april 2016 moet elk heffingsplichtig voertuig (m.a.w. elk voertuig dat gebruikt wordt voor het vervoer over de weg van goederen waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt), uitgerust zijn met een correct werkende On Board Unit (OBU), van zodra het voertuig gebruikmaakt van eender welke openbare weg in België, dus ook op de wegen waar het tarief van de kilometerheffing gelijk is aan nul.

Het systeem detecteert dan wanneer de vrachtwagen zich bevindt op de wegen waar de heffing geldt. Op de website van ViaPass, de samenwerking tussen de drie gewesten om de uitrol van de kilometerheffing te coördineren in het hele land, vindt u de beleidsmatige informatie zoals de hoogte van de tarieven. U vindt er ook een antwoord op veel gestelde vragen (FAQ). Andere specifieke vragen kunnen ook per e- mail gesteld worden via contact@viapass.be. Op de webstek van Satellic, de tolheffer aangesteld door de Gewesten, wordt uitgelegd hoe de toestellen te verkrijgen en te registreren zijn. Dat moet gebeuren uiterlijk vóór eind maart 2016.

Vrijstelling van kilometerheffing
Voertuigen van groendiensten (zwaarder dan 3,5 ton) zijn in principe NIET vrijgesteld van kilometerheffing. Strooiwagens bijv. zijn ook niet vrijgesteld van kilometerheffing.

Voor bepaalde voertuigen kunnen lokale besturen wel een vrijstelling van de kilometerheffing aanvragen. Dat is het geval voor voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor en door brandweer en politie op voorwaarde dat die voertuigen als dusdanig herkenbaar zijn. Ook voertuigen die voor medische doeleinden zijn uitgerust kunnen een vrijstelling krijgen.

Voertuigen die specifiek en uitsluitend voor landbouw, tuinbouw of bosbouw ingezet worden en slechts in beperkte mate gebruikt worden op de openbare weg zijn vrijgesteld van de heffing. De vrijstelling moet aangevraagd worden vóór 1 april 2016. Vanaf 1/1/2016 staat op de website http://belastingen.vlaanderen.be een module waarmee de vrijstelling voor de kilometerheffing kan aangevraagd worden.

Wat met tractoren?
Indien aan de tractor van de gemeente nooit een aanhangwagen wordt bevestigd, dan is deze tractor vrijgesteld van de kilometerheffing voor vrachtwagens en dient deze bijgevolg niet te worden uitgerust met een OBU. Mocht deze tractor soms wel een aanhangwagen trekken, dan wordt dit aanzien als het vervoer van goederen en dient deze tractor altijd te worden voorzien van een OBU, dus in dat geval ook op tijdstippen dat de tractor geen aanhangwagen trekt.
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans
Willaert