vvog, vereniging voor openbaar groen

Groencontact 2019/3

Groencontact 2016/4 - Bijlage
waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2019]
5,84 euro/cm2

HOME > Bedankt Jos, welkom Filiep
Editoriaal 2019/2 VVOG vernieuwt….

Al jaren was Jos De Wael het vaste gezicht van VVOG in Vlaanderen. Studiedagen excursies, raden van bestuur, vergaderingen, bezoek bij steden en gemeentes,...
Jos was er graag bij, Jos was graag gezien….

Maar niets is eeuwig

En zo is Jos op 30/06/2019 op pensioen gegaan. Zowel voor hem als voor VVOG breken nieuwe tijden aan. We willen hem oprecht bedanken voor wat hij gedaan heeft voor VVOG. Het zal moeilijk zijn om zijn kindje los te laten, maar hij blijft welkom!

Als nieuwe directeur, officieel in dienst vanaf 1/07/2019, sta ik voor een mooie uitdaging. VVOG wil in de toekomst zelfs nog meer ten dienste staan van jullie, steden en gemeenten. Als nieuwe directeur wil ik jullie dan ook vragen om ons uit te dagen. Zijn er zaken die wij moeten opnemen, organiseren,… we horen het graag. We zijn er voor en door jullie !

De eerste stappen zijn reeds gezet, met de installatie van onze bestuursorganen. Met de RvB willen we in de toekomst de strategische keuzes maken die noodzakelijk zijn om een nieuwe dienstverlening te ontwikkelen, …
Om die doelstellingen te bekomen willen we werken op 2 sporen :
- Enerzijds willen wij een beleidsmatige, bestuurlijk ondersteuning voor Schepenen,….. Dit gaat over groene investeringen, groen en linken met andere domeinen zoals erfgoed, gezondheid, economisch rendement,… beheersen van de onderhoudskost, creëren van een draagvlak….
- Daarnaast geven we ook technische ondersteuning op verschillende niveaus… zowel voor de groenwerkers die het dagdagelijks moeten doen als begeleiding voor verduurzaming van het gereedschap…

We hebben een fantastisch team, goed uitgebalanceerd wat competenties betreft, vol “goesting” voor het schrijven van een nieuw hoofdstuk van VVOG.
We zullen een jaar de tijd nemen om te zoeken hoe we VVOG 2.0 vorm kunnen geven. We hebben alvast alles om dit te doen lukken : jullie leden, een nieuwe RvB, een nieuwe Voorzitter, een nieuw directiecomité,  een nieuwe directeur en een ervaren team…

Hou ons in de gaten ….Filiep Bouckenooghe
Directeurvereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGDolmans

Thomas

Best Selectl


Oenosan

Willaert