vvog, vereniging voor openbaar groen

Studiebezoek Oudenaarde 2019

Groencontact 2019/3

Groencontact 2016/4 - Bijlage
waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2019]
5,84 euro/cm2

HOME
Nationale Bomendag 2019
Nationale Bomendag 2019

4de Nationale Bomendag 2019

Bomen en water
De toekomst voor een veerkrachtige leefomgeving

Royal Yacht Club België vzw
Antwerpen - 16 oktober 2019


U kan de uitnodiging met het programma hier downloaden


U kan hier elektronisch inschrijven t.e.m. 11 oktober 2019.

Blikvangers in Groencontact 2019/4
Editoriaal 2019/2 Vanwege de nieuwe VVOG-voorzitter
Lees het voorwoord van Filiip Kegels hier gratis.


Bomen in de bebouwde omgeving
Het Departement Omgeving organiseert sinds 2017 beleidsverkenningen ter voorbereiding van het omgevingsbeleid. Samen met experten en potentiële eindgebruikers gaat men hierbij op zoek naar pistes om het beleid te verbeteren. Recent werden twee beleidsverkenningen gepubliceerd die willen bijdragen tot een performanter bomenbeleid dat de waarde van grote bomen in al zijn facetten erkent en een omgeving garandeert waarin grote bomen hun volgroeid eindbeeld kunnen bereiken als centrale componenten van groenblauwe infrastructuur in de bebouwde ruimte. Het eerste rapport bespreekt hoe bomen, als ecosysteemeenheden van groene infrastructuur in de bebouwde omgeving, een optimale dienstverlening aan de samenleving kunnen bieden en zo een maatschappelijk succes worden. Het tweede rapport gaat na wat de mogelijkheden zijn met volgroeide bomen als structurerende, vierdimensionale elementen in een fijnmazig groen-blauw netwerk in de bebouwde omgeving.

Lees verder in Groencontact 2019/4 of download als pdf-bestand in onze ledenpagina's

De Eikenprocessierupsenplaag
De eikenprocessierups (EPR) behoeft allicht geen introductie. Zijn naam dankt hij enerzijds aan zijn voorkeur voor eik als voedsel- en waardplant en anderzijds aan de nachtelijke processies van hun spinselnesten naar de eikenbladeren. Velen kennen hem echter van de vervelende jeuk die hij veroorzaakt, zeker op plaatsen waar hij zich massaal in eiken nestelt. Maar hoe kan een soort die tot het einde van de vorige eeuw nog als uitgestorven bestempeld werd zich zo snel tot een beruchte plaagsoort ontwikkelen? In de oorzaak blijkt ook een oplossing te schuilen: het verloren gegane ecologisch evenwicht tussen plaag en natuurlijke vijand herstellen. Biodiversiteit is dan ook het sleutelwoord van dit artikel.

Lees verder in Groencontact 2019/4 of download als pdf-bestand in onze ledenpagina's

En ook ...

De bodem onderzocht
In 2018 liet de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) een onderzoek uitvoeren naar de bodemverontreinigingstoestand in de Vlaamse volks- en samentuinen. Uit dit onderzoek blijkt dat er slechts in enkele gevallen reden tot bezorgdheid is omtrent bodemverontreiniging.

BUGA Heilbronn 2019
Nog tot 6 oktober 2019 zijn de poorten van de Bundesgartenschau in Heilbronn geopend. De stad is niet direct een hippe bestemming. Onze correspondent vindt wel dat deze BUGA belangrijk is als voorbeeld van een tuin- en stedebouwtentoonstelling waarbij we kunnen beleven hoe te midden van groen en water geleefd kan worden, nu en in de toekomst

Welkom in Oudenaarde
Jury Entente Florale Europe bezoekt groen- en bloemenstad 2019

De smaak en geur van rozen - Internationale rozenkeuring 2019 en Rozenfeest te Kortrijk
Duizendjarige Eik van Lummen - Vlaanderen heeft sinds kort een nieuwe wereldboom
Herziening Standaardbestek 250 versie 4.1 - Ook groene onderwerpen werden hier en daar gewijzigd
...

Lees alle artikels in Groencontact 2019/4 of download ze als pdf-bestanden in onze ledenpagina's

Actueel
[05-9-2019] STANDAARDBESTEK 250 versie 4.1 - Wijzigingen!
De VVOG heeft een overzicht gemaakt van welk onderwerpen nieuw zijn of werden aangepast in het nieuwe Standaardbestek 250. De leden van de VVOG kunnen dit gedetaileerde overzicht downloaden als een PDF-bestand op de ledenpagina's (Infotheek->Beheer Algemeen->Algemeen).
Belangrijk: In hoofdstuk 2 zijn er in de Uniforme Methode enkele fouten geslopen. Ook deze kan u in dit pdf-bestand terugvinden. Ook de aan te raden werkwijze bij het opmaken van bestekken is opgenomen.

[26-8-2019] JAARVERSLAG VVOG BESCHIKBAAR!

Het geïllustreerde jaarverslag van de VVOG betreffende het werkingsjaar 2018 is vanaf heden als een pdf-bestand te downloaden.

[11-3-2019] OPROEP: HELP INVASIE VAN AZIATISCHE HOORNAAR IN KAART BRENGEN!
De eerste Aziatische hoornaar dook in België op in 2011. Sindsdien breidt de soort snel uit. Deze wesp komt uit China. Ze heeft het gemunt op bijen en andere insecten en wordt beschouwd als een invasieve exoot. In België wordt ze gemonitord. Waarnemingen van de Aziatische hoornaar of van een nest kunnen gemeld worden op vespawatch.be. Zo draagt men bij aan de monitoring. Locaties van nesten van de Aziatische hoornaar worden onmiddellijk doorgegeven aan de brandweer en correct verdelgd (gratis)

[•] MEER INFO OVER ONZE PRIVACYVERKLARING

[•] PXL-STUDENT WERKT TOOL UIT VOOR BOMENVISIE.
Bekijk hier video op TV-Limburg

[•] VVOG-MEMORANDUM 2018 VOOR EEN 'GROENE' GEMEENTE

[•] KERNTAKEN VAN EEN GEMEENTELIJKE GROENDIENST

[•] HERINNERINGSBOMEN VOOR 40 JAAR VVOG | welke gemeenten doen mee?

[•] BESCHERMEN VAN BOMEN | meer informatie over zakboekje 3 vindt u hier!

[•] VERBOD OP HET GEBRUIK VAN PESTICIDEN | Lees hier onze overzichtspagina.

Vacatures voor groenpersoneel
Momenteel zijn er de volgende vacatures:

Stad Brugge
- Ploegbaas bij Openbaar domein (D4-D5)  (t.e.m. 22 september 2019)
- Technisch medewerkers bij Openbaar domein (C1-C3)  (t.e.m. 22 september 2019)
- Technisch assistent Kinderboerderij (t.e.m. 22 september 2019)
 
Stad Blankenberge
- Technisch assistent groen (D1-D3)  (t.e.m. 26 september 2019)

Meer informatie vindt u hier!


Agenda
 3 oktober 2019_: Technigreen.info-dag Brussel
 3 oktober 2019_: 05/10/2019 Int. Congres Heritage Cemetries | Gent
 8 oktober 2019_: VVOG-excursie naar Oudenaarde
 16 oktober 2019_: Nationale Bomendag 2019
 5 november 2019_: 8/11/2019 - FSB - Internationale Vakbeurs voor recreatieruimtes, Sport- en bewegingsmateriaal
ga naar de volledige agenda
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen


Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGDolmans

Thomas

Best Selectl


Oenosan

Willaert